Skaitmeninė statyba

Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Naujienos

Veiklą pradeda Lietuvos statybos inžinierių etikos komisija

Statybos inžinieriai prisidėjo prie kitų Lietuvos profesinių bendruomenių, kurių nariai yra įdiegę savireguliaciją pagal profesinės etikos standartus.

Būdama Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS) pripažįsta ECCE profesinės etikos kodeksą ir rekomenduoja jo laikytis savo nariams bei visiems statybos inžinieriams.

„Profesinės etikos komisijos sukūrimas yra vienas iš ženklų, kad Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pasuko atsinaujinimo keliu, telkdama šios profesijos specialistus. Tikimės, kad europiniai profesinės etikos standartai padidins statybos sektoriuje dirbančių inžinierių tarpusavio atsakomybę ir atsakomybę prieš visą visuomenę“, sako LSIS prezidentas Kęstutis Kurlys.

Pareiškimus LSIS profesinės etkos komisijai gali teikti bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis ar instuticija. Dėl profesinės etikos pažeidimų galima kreiptis ne vėliau kaip per metus nuo tos dienos, kai pažeidimas padarytas ar jis paaiškėjo. Šis terminas, esant svarbioms pareiškime nurodyto pažeidimo aplinkybėms, komisijos argumentuotu sprendimu gali būti pratęstas iki dvejų metų.

LSIS profesinės etikos komisijos pirmininku išrinktas LSIS Panevėžio apskrities klubo pirmininkas Lionginas Sakalauskas, nariais – LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas Leonas Algirdas Milketas ir LSIS Marijampolės bendrijos pirmininkas Antanas Edvardas Banaitis.

LSIS profesinės etikos komisijos įkūrimą pasveikino Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.

„Kokybiškų statybos darbų pagrindas yra ne tik reikiamos profesinės žinios, bet ir kiekvieno darbuotojo sąžiningumas. Inžinierius yra viso statybų proceso šerdis, tad jei jis dažniau pasvarstys, ar jo veiksmai yra etiški, nuo to laimės jo kolegos, pavaldiniai ir užsakovai“, sako D. Gedvilas.

LSIS profesinės etikos komisija svarstomais klausimais gali priimti sprendimus, išvadas, pareiškimus ar kitokius dokumentus, kurie bus skelbiami LSIS svetainėje.

Betono tyrinėjimai VGTU mokslininkui pelnė Lietuvos mokslo premiją

VGTU Tiltų ir specialiųjų statinių katedros vedėjui habil. dr. prof. Gintariui Kaklauskui skirta 2013 metų Lietuvos mokslo premija. Laureatus skelbia Lietuvos mokslų akademija.

Pasak spaudos pranešimų, sunkiausia kova vyko kaip tik dėl technologijų mokslo srities premijos. Po trijų balsavimų ji skirta dr. G. Kaklauskui, o pernai jam iki šios premijos pritrūko vos vieno balso.

Premijuotas dr. G. Kaklausko darbų ciklas „Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998–2012)“. Darbai nagrinėja armuoto betono modeliavimą, aiškina, kaip įvertinti jo deformacines savybes, pleišėjimą.

Lietuvos statybos inžinierių bendruomenė sveikina kolegą dr. Gintarą Kaklauską su įspūdingu laimėjimu!

Foto VGTU

Baltijos šalių statybos inžinierių susitikimas

2010 metų rugsėjo 16 -17 dienomis Latvijos sostinėje vyko trijų Baltijos šalių inžinierių sąjungų susitikimas. Lietuvą atstovavo: LSIS pirmininkas Algirdas Vapšys, LSIS pirmininko pavaduotojas Vincentas Stragys ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos direktorė Nijolė Kikutienė.

Pirmą dieną renginyje buvo aptariamas inžinieriaus kvalifikacijos vertinimas kiekvienoje šalyje ir siekis sukurti vieningą sistemą šiuo klausimu. Šalys suplanavo iki šių metų lapkričio mėnesio sudaryti vieningą inžinieriaus vardo sampratą ir ją pristatyti artimiausiame Europos statybos inžinierių tarybos posėdyje.

Kursų bei egzaminų kainos

profesinių žinių tobulinimo kursai – 200 EUR (VšĮ VGTU kokybės vadybos centras);

- profesinių žinių kursai ir profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams ir techninės priežiūros vadovams – 240 EUR (VšĮ VGTU kokybės vadybos centras);

- profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams - 81 EUR (LSIS);

- profesinių žinių patikrinimo egzaminas techninės priežiūros vadovams - 95 EUR (LSIS);

- profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams ir techninės priežiūros vadovams - 95 EUR (LSIS);

- profesinių žinių patikrinimo egzaminas projekto vadovams - 110-260 EUR (LSIS);

- profesinių žinių patikrinimo egzaminas projekto dalies vadovams – kainą nustato VGTU KVC;

- teisinių žinių patikrinimo egzaminas - 68 EUR (www.spsc.lt);

Šios kainos galioja ir specialiųjų statybos darbų specialistų atestacijai.

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"