2018 METAI – EUROPOS STATYBOS INŽINIERIŲ METAI

ECCE (Europos Statybos Inžinierių Taryba) 2018 metus paskelbė Europos Statybos Inžinierių metais, 2018EYCE (2018 European Year of Civil Engineering). 2018EYCE atidarymas įvyko Kipre, 2017m. gruodžio 2d. Kipro Statybos Inžinierių Asociacijos 25-ios Generalinės asamblėjos metu bei pažymint jų Asociacijos 25-metį. 2018EYCE uždarymas įvyks Londone 2018m. spalio 22-26 dienomis atžymint Anglijos Statybos Inžinierių Instituto ICE (Institution of Civil Engineers) 200 metų jubiliejų, atžymint Pasaulio Inžinerinių Organizacijų Federacijos WFEO (World Federation of Engineering Organizations) 50-metį, atžymint trimetį susitarimą tarp Amerikos Statybos Inžinierių Sąjungos ASCE (American Society of Civil Engineers)ir Kanados Inžinierių Sąjungos CSCE (Canadian Society of Civil Engineers), bei atžymint 68-jį ECCE suvažiavimą.

Kokie yra 2018EYCE tikslai?:

  • Didinti statybos inžinierių rolę gerinant žmonių gyvenimo standartus,
  • Kelti statybos inžinerijos prestižą Europos šalyse,
  • Akcentuoti, kad statybos inžinerija turi vaidinti vedančiąją rolę visuomenėje nugalint iššukius su kuriais ji susidurtų ateityje.

Kaip šių 2018EYCE tikslų yra siekiama?:

  • Plačiai reklamuojant, kad 2018 metai yra paskelbti 2018EYCE metais,
  • Naudojant logotipą, kuris žymi, kad 2018 metai yra Europos Statybos Inžinierių metai,
  • Organizuojant Europos šalyse įvairius renginius, susiijusius su statybos inžinerijos profesija,
  • Pristatant EYCE renginiuose standartinius 2018EYCE tikslus,
  • Atspindint 2018EYCE iniciatyvą žiniasklaidoje , ECCE internetiniame puslapyje ir ECCE e-žurnale,
  • Informuojant apie 2018EYCE iniciatyvą Europos valdžios organus,
  • Suteikiant laisvą prieigą prie ECCE leidinių “Civil Engineering Heritage in Europe” bei “Footbridges – small is beautifull”.

Išsamesnę informaciją apie ECCE – Europos Statybos Inžinierių Tarybą ECCE, apie 2018EYCE bei ECCE e-žurnalus galima rasti internetiniame puslapyje www.ecceengineers.euInformaciją paruošė

Vincentas Stragys
Lietuvos Statybos Inžinierių Sąjungos Prezidentas

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"