Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Skaitmeninė statyba

Etikos kodeksas

   Profesinės etikos kodeksas

Būdama Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pripažįsta ECCE profesinės etikos kodeksą ir rekomenduoja jo laikytis savo nariams bei visiems statybos inžinieriams.

Statybos inžinerija siekia gerinti žmonijos gyvenimo sąlygas, visada rūpinantis gyvybės, sveikatos ir turto saugumu.

Statybos inžinierius tarnauja visuomenei ir puoselėja kultūrą ir gyvenimo kokybę.

Statybos inžinierius turi atsižvelgti į dabarties poreikius ir juos analizuoti, numatydamas ateities vystymosi tendencijas.

Statybos inžinierius šiuo Kodeksu kaip dinamiškų principų rinkiniu vadovaujasi aktyviai, o ne kaip pasyvus stebėtojas.

 

1. Visuomenė

Inžinierius 

veikia sąžiningai, visiškai atsižvelgdamas į visuomenės interesus;

tinkamai atsižvelgia į visuomenės ir kitų kolegų bei darbuotojų sveikatos ir saugumo poreikius;

stengiasi didinti visuomenės informuotumą apie statybų inžinerijos naudą;

profesinę nuomonę pareiškia tik turėdamas tinkamų žinių ir informacijos;

neima neteisėto atlygio bet kokia forma;

siekia visuomenės reikaluose būti konstruktyvus.

 

2. Aplinka

Inžinierius 

suvokia savo darbo poveikį visuomenei ir gamtinei aplinkai;

siekia, kad vystymasis ir pokyčiai būtų tvarūs;

naudojasi kiekviena galimybe, kad gerintų aplinką ir tobulintų gyvenimo kokybę;

pripažįsta planetos ekologinių sistemų tarpusavio priklausomybę ir jų gebėjimą sušvelninti pokyčius, kylančius dėl statybų inžinerijos veiklos;

siekia minimalaus šalutinio poveikio aplinkai;

skatina atsinaujinančių ir perdirbtų išteklių naudojimą;

dirba siekdamas įmanomai mažiausio gamtinių išteklių naudojimo.

 

3. Profesija

Inžinierius

išlaikys savo profesijos standartus ir sieks plėtoti savo profesijos efektyvumą;

vengs bet kokio elgesio, kuris pažemintų ar pakenktų profesijos garbei ir orumui;

sieks apsaugoti savo profesiją nuo netinkamo atstovavimo.

 

4. Klientai ir darbuotojai

Inžinierius

veikia kaip ištikimas savo kliento ar darbuotojo atstovas, sąžiningas ir teisingas visoms šalims;

savo klientui ar darbuotojui paaiškins bet kokį savo interesą arba galimą interesų konfliktą;

užtikrins, kad veikla nekelia pavojaus gyvybei ar turtui arba jei toks pavojus egzistuoja, tai turi užtikrinti, kad visos šalys apie tai žino;

savo klientui ar darbuotojui tinkamai paaiškins pasekmes, jei jo inžinerinis sprendimas bus nuginčytas;

neatskleis konfidencialios arba verslo informacijos apie savo klientą ar darbuotoją be jų sutikimo;

nepriims trečiųjų šalių užmokesčio dėl savo veiksmų kliento ar darbuotojo atžvilgiu;

savo klientui ar darbuotojui atskleis visus interesus savo veikloje, kuri gali būti sprantama kaip

konkurencinė;

neims atlygio už veiklą, kuria jis nėra kompetentingas užsiimti;

savo klientui ar darbuotojui patars, kai įsigilinus paaiškėja, kad projektas galbūt bus nesėkmingas;

be darbdavio žinios neims atlygio už profesinę veiklą ne pagrindinėje savo darbovietėje.

 

5. Kiti statybos inžinieriai

Inžinierius

pripažins nuopelnus kitų inžinierių, kurie įnešė savo indėlį;

rūpinsis savo, kitų inžinierių ir perspektyvių profesijos atstovų tobulėjimu, mokymusi ir profesiniu tobulėjimu;

nekenks kito inžinieriaus profesinei reputacijai, galimybėms ir veiklai;

tinkamai institucijai praneš apie kito inžinieriaus galimus pažeidimus, neetišką ar neteisėtą veiklą.

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"