Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Skaitmeninė statyba

PASTATŲ ŠILTINIMO SPRENDINIAI REGLAMENTUOSE, PROJEKTUOSE IR PRAKTIKOJE

STATYBOS INŽINIERIŲ APSKRITO STALO DISKUSIJA 

„PASTATŲ ŠILTINIMO SPRENDINIAI REGLAMENTUOSE, PROJEKTUOSE IR PRAKTIKOJE“

VGTU,  2015.05.21

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. PAMATŲ, RŪSIO SIENŲ IR COKOLIŲ ŠILTINIMAS

1.1.      Prie tinkuojamų rūsio sienų bei jų cokolių (apšiltinamų ir neapšiltintų) rengti vėdinamas - drenuojamas nuogrindas.

1.2.      Jei nuogrindos uždaros, cokolio šiltinimui naudoti vėdinamą šiltinimo sistemą.

1.3.      Pastato be rūsio cokolį šiltinti ≥ 600 mm žemiau pirmo aukšto grindų šilumos izoliacijos

1.4.      Grunte dedamą gumbuotą membraną kloti gumbais į polistireninį putplastį.

1.5.      Gumbuotos membranos viršutinę dalį būtina dengti 100 mm pločio apsauginiu profiliu arba skardos lankstiniu. Profilio arba skardos lankstinio viršutinę dalį dengti armuotu tinku.

1.6.      Reglamento  STR 2.01.10:2007  priedo 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 pav. sprendiniais vadovautis netikslinga..

2. IŠORINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS IR JŲ JUNGTYS

2.1.      Ties įtrauktu cokoliu sienos šiltinimo sistemą nuleisti ≥ 100 mm žemiau cokolio viršaus.

2.2.    Ties iškištu cokoliu sienos šiltinimo sistemą pakelti  ≥ 100 mm aukščiau cokolio   viršaus.

2.3.    Nesant galimybės tiksliai sukalti smeiges, jas įgilinti ir užengti polistireninio putplasčio kamščiais arba naudoti sraigtines smeiges.

2.4.    Įgilintas smeiges draudžiama dengti klijais arba skiediniais.

2.5.    Draudžiama dėti  garo izoliaciją tarp šilumos izoliacijos ir sienos laikančiojo sluoksnio, esančio patalpoje.

3. FASADUOSE ESANČIŲ ELEMENTŲ ŠILTINIMAS

3.1.      Draudžiama mažinti polistireninio putplasčio storį ties fasaduose esančiais   išsikišusiais nedidelių matmenų elementais ir inžineriniais tinklais.

3.2.      Fasaduose esančias atitvarų sienutes šiltinti per visą  jų aukštį ≥ 600 mm pločio ruože prie fasado

3.3.      Stogelius, iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.

3.4.    Reglamento  STR 2.01.10:2007  priedo 5.8 pav. sprendiniu vadovautis netikslinga.

4. ANGŲ KONTŪRŲ ŠILTINIMAS

4.1.       Langus bei duris montuoti taip, kad normaliomis sąlygomis ant jų nesusidarytų drėgmės kondensatas ir būtų išsaugotas pakankamas natūralus apšvietimas.

4.2.       Langus montuojant toliau kaip 250 mm nuo išorinės sienos vidinės pusės, po palangėmis daryti  šilumos pralaidas. 

4.3.        Šiltinimo sistemą po sąramomis daryti su ≥ 5 % nuolydžiu į išorę. Nesant tokios galimybės, projektuotojas gali pasirinkti kitą variantą.  

5. PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ ŠILTINIMAS

5.1.      Negalima mažinti plokščių stogų šilumos izoliacijos storio jungtyse su sienomis.

5.2.      Plokščių stogų jungtyse su vėdinama sienų šiltinimo sistema naudoti skardos lankstinį su snapeliu.

5.3.      Draudžiama tvirtinti parapetų apsauginę tvorelę prie parapetų viršaus.

5.4.      Atliekant papildomą stogo šiltinimą, būtina didinti patalpų vėdinimo kanalų aukštį virš stogo dangos.

5.5.      Reglamento  STR 2.01.10:2007  priedo 5.16, 5.26, 5.27 pav. sprendiniais vadovautis netikslinga.

6. ŠLAITINIŲ STOGŲ ŠILTINIMAS

6.1.       Draudžiama mažinti sienų šilumos izoliacijos storį šlaitinių stogų jungtyse su sienomis.

6.2.       Šlaitinių stogų jungtyse su vėdinama sienų šiltinimo sistema naudoti skardos lankstinį su snapeliu.

6.3.       Įrengiant nešildomą pastogę, būtina užtikrinti pastogės vėdinimą pro kraigą ir karnizus.

6.4.       Patalpose, kur šlaitinis stogas jungiasi su siena, būtina įrengti patalpos vėdinimą.

Diskusijos vaizdo medžiaga:

https://www.youtube.com/watch?v=9Y0P0ot1jtU

https://www.youtube.com/watch?v=GO0ErlI9Fd4

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"