2019 05 10 d. Visuotinis LSIS narių susirinkimas

LSIS visuotinio narių suvažiavimo dalyviai. 2019 gegužės 10 d.

 

2019 gegužės 10 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos statybos inžinierių sąjungos visuotinis narių suvažiavimas.  Jo metu buvo aptartas inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo praktinis įgyvendinimas: bendrojo registro pildymas, statybos inžinieriaus kortelės išdavimas, statybos sektoriaus profesinio standarto rengimas ir tvirtinimas.

Sąjungos nariai patvirtino siekį į sąjungos veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo - statybos inžinerijos studentų, jaunųjų statybos inžinierių.

Tarp dalyvių taip pat vyko diskusijos dėl sklandesnio bendradarbiavimo tarp organizacijų, kartu su valdžios institucijomis įgyvendinant pagrindinius tikslus - statybos inžinierius prestižo didinimą, aukštesnės kvalifikacijos skatinimą, jaunųjų inžinierių įtraukimą į sąjungos veiklą, inžinierių interesų atstovavimą.

Suvažiavime pažymėti svarbūs pasiekimai: LSIS inicijuotas bendradarbiavimas tarp statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų įgavo naują formą ir lygį; visos statybos inžinierius atstovaujančios organizacijos pritarė ir pradeda taikyti vieningą statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksą.

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"