statybos inžinierius

Statybos sektoriaus profesinio standarto (PSF01) sukūrimas ir patvirtinimas pagaliau leidžia pradėti taikyti vieningą statybos inžinieriaus kvalifikacijos suteikimo tvarką.
LSIS – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga aktyviai dalyvaus šio standarto įgyvendinime, Statybos inžinieriaus – trijų lygių – kvalifikacijos pripažinime.
LSIS sieks, kad šis standartas būtų taikomas privalomai, suteikiant inžinieriaus kvalifikaciją, todėl manome, kad standartas turėtų atsirasti ir atitinkamuose LR teisės aktuose.

Standarte įteisinta  3 lygių statybos inžinieriaus kvalifikacija:

  • Jaunesnysis statybos inžinierius;
  • Statybos inžinierius;
  • Vyriausiasis statybos inžinierius.

Kadangi Lietuvoje inžinerinių profesijų tarpe Statybos inžinerija yra vienintelė reglamentuojama inžinerinė profesija, būtina naujame statybos įstatyme  įteisinti 3 lygių statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją keičiant šiuo metu įstatyme esamą apibrėžimą: “Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.“Tolimesnis svarbus etapas –  standarto diegimas

 Taip pat skaityti apie tai spaudoje galite šiose nuorodose:

 www.statybunaujienos.lt

www.sa.lt

www.statybininkai.lt