2020 liepos mėnesį apdovanotas Garbės ženklu Klaipėdos bendrijos narys Juozapas Tilvikas. Ilgametę statybos inžinieriaus darbo patirtį turinčiam specialistui Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas įteikė Garbės ženklą.

Juozapas Tilvikas, garbės ženklas, Saulius Bekampis

Juozapas Tilvikas, garbės ženklas, Saulius Bekampis

Juozapas Tilvikas, garbės ženklas, Saulius Bekampis

Juozapas Tilvikas statybos inžinieriumi dirba jau nuo 1976 metų ir šiuo metu vadovauja įmonei “Klaipėdos projektas”, kurioje taip pat eina ir projektų vadovo pareigas, bei yra inžinierių atestacinės komisijos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.