SĄJUNGĄ SUDARO

Kas yra tikrieji nariai?

Sąjungos tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus, aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių mokestį. Tik Sąjungos tikriesiems nariams suteikiama teisė Sąjungos vardu dalyvauti statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje.

Pareigos

• Laikytis šių įstatų, Sąjungos profesinės etikos kodekso bei visuotinių Sąjungos narių susirinkimų,
• Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų teisėtų reikalavimų;
• Vadovaujantis visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;
• Tausoti Sąjungos turtą;
• Teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Sąjungos tikslus ir uždavinius;
• Įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Sąjungai padarytus nuostolius;
• Nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;
• Saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

 Teisės

• Dalyvauti ir balsuoti Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
• Siūlyti fizinius asmenis į Sąjungos valdymo organų narius;
• Sąjungos vardu dalyvauti statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje.
• Dalyvauti Sąjungos veikloje, įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius;
• Naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;
• Teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;
• Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika, Sąjungos įranga, patalpomis;
• Susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
• Dalyvauti, svarstant jų veiklą ir elgesį;
• Remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
• Apskųsti teismui Sąjungos valdymo organų sprendimus;
• Bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai;
• Apskųsti teismui Sąjungos valdymo organų sprendimus;
• Turėti kitas Sąjungos įstatuose ir LR įstatymuose numatytas sąjungos teises;

Sąjungos tikrieji nariai:

Vilniaus apskrities bendrija
VGTU KVC
Kauno apskrities bendrija
Klaipėdos apskrities bendrija
Šiaulių apskrities bendrija
Panevėžio apskrities bendrija
Alytaus apskrities bendrija
Marijampolės apskrities bendrija
Utenos apskrities bendrija
Telšių apskrities bendrija

Kas yra asocijuoti nariai?

Sąjungos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus, dalyvaujantys statybos inžinerijos veikloje bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio asocijuotų narių mokestį.

Pareigos

• Laikytis šių įstatų, Sąjungos profesinės etikos kodekso bei visuotinių Sąjungos narių susirinkimų, Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų teisėtų reikalavimų;
• Vadovaujantis visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;
• Tausoti Sąjungos turtą;
• Teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Sąjungos tikslus ir uždavinius;
• Įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Sąjungai padarytus nuostolius;
• Nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;
• Saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

Teisės

• Naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;
• Teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;
• Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;
• Susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;
• Dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;
• Remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
• Bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai.

Kas yra nariai – rėmėjai?

Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio narių-rėmėjų mokestį.

Pareigos

• Laikytis šių įstatų, Sąjungos profesinės etikos kodekso bei visuotinių Sąjungos narių susirinkimų, Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų teisėtų reikalavimų;
• Vadovaujantis visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;
• Tausoti Sąjungos turtą; Teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Sąjungos tikslus ir uždavinius;
• Įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Sąjungai padarytus nuostolius;
• Nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;
• Saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

Teisės

• Naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;
• Teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;
• Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;
• Susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;
• Dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;
• Remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
• Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka įgyti pirmumo teisę naudotis Sąjungos paslaugomis ir/ar gauti su jų teikimu susijusias lengvatas;
• Bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai.

Kas yra garbės nariai?

Sąjungos Garbės nariais gali būti Sąjungos ir/ar Lietuvos statybos veikloje ypatingai nusipelnę fiziniai asmenys.

Pareigos

• Laikytis visuotinių Sąjungos narių susirinkimų, Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų teisėtų reikalavimų bei šių įstatų;
• Tausoti Sąjungos turtą;
• Nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;
• Saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

Teisės

• Naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;
• Teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;
• Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;
• Susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;
• Dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;
• Atsisakyti Garbės nario statuso apie tai pranešus raštiškai.

SUSISIEKIME

Užpildykite formą ir mes su jumis susieksime.