LSIS Garbės ženklu už asmeninius profesinius nuopelnus apdovanojami nepriekaištingos reputacijos statyboje dirbantys inžinieriai ir žymiausi statybos srities mokslininkai, savo veikloje besivadovaujantys aukščiausiais moraliniais standartais ir savo pavyzdžiu stiprinantys statybų inžinieriaus įvaizdį visuomenėje.

Nominantą garbės ženklui galite siūlyti lsis@lsis.lt

Apdovanotųjų garbės ženklais sąrašas:

Algirdas Vapšys
Adakras Šestakauskas
Pranas Kuisys
Aloyzas Jurdonas
Romualdas Sakalauskas
Julius Antanas Baltrukonis
Lionginas Sakalauskas
Antanas Banaitis
Nijolė Kikutienė
Vytautas Urbonas
Petras Lapė
Juozas Jazavitas
Julius Gajauskas
Kęstutis Mažeika
Antanas Dominas
Liudas Skardinskas
Tautvydas Petras Tubis
Henrikas Nakas
Edmundas Endriukaitis
Jonas Mulevičius
Romualdas Kliučininkas
Zenonas Sušinskas
Virginijus Rabačius
Stanislovas Bubelis
Vincentas Vytis Stragys
Gražina Lygnugarienė
Robertas Dargis
Vitalij Žavrid
Mečislovas Urbonas
Vytautas Remeika
Elvyras Zlatkus
Antanas Minkevičius
Martynas Malakauskas
Narimantas Ždankus
Jonas Gediminas Marčiukaitis
Edmundas Kazimieras Zavadskas
Česlovas Ignatavičius
Vidas Šlivinskas
Robertas Encius
Henrikas Martinonis
Alfonsas Šriūbėnas
Vincas Šileika
Gorazd Humar
Vassilis Economopulos
Artūras Tekorius
Laimutis Jonas Vaicekauskis
Arvydas Juozaitis
Julija Rakevičienė
Vytaras Vaišnoras
Julius Antanas Žukas
Vladas Barysas
Povilas Vainiūnas
Bronislava Juodžbalienė
Rimantas Stropaitis
Kęstutis Kurlys
Justinas Kulikauskas
Česlovas Daugėla
Vytautas Savickis
Simutis Valdemaras
Vytautas Stasys Trumpa
Liudvikas Vytautas Furmonavičius
Stasys Dailydka
Liudas Stonys
Julius Laiconas
Alfonsas Daniūnas
Kęstutis Maksimavičius
Jurgis Ražaitis
Ramūnas Setkauskas
Algirdas Gaurilčikas
Vytautas Sadauskas
Antanas Klibavičius
Bronius Sidauga
Jonas Šarakauskas
Rimantas Dabulis
Antanas Butkus
Algimantas Nekrošius
Rimas Radavičius
Juozas Duoplys
Juozas Valivonis
Kazys Sivickis
Danius Skliukas
Vitold Jurgelevič
Kęstutis Grimalis
Saulius Bekampis
Vitoldas Vaitkevičius
Linas Adomavičius
Žymantas Rudžionis

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos apdovanojimo
„Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklas“
N U O S T A T A I

I. Bendrosios nuostatos
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS), atstovaujanti visose statybos srityse dirbančių profesionalų ir statybos mokslininkų bendruomenei ir siekdama įvertinti iškiliausių šios bendruomenės narių nuopelnus, yra įsteigusi „Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklą“ (LSIS Garbės ženklas).
Šiais nuostatais apibrėžiama LSIS Garbės ženklo skyrimo, jo anuliavimo, apskaitos ir nešiojimo (segėjimo) tvarka. Atnaujintus nuostatus LSIS prezidiumas patvirtino 2014 m. gegužės 14 d.
LSIS Garbės ženklu už asmeninius profesinius nuopelnus apdovanojami nepriekaištingos reputacijos statyboje dirbantys inžinieriai ir žymiausi statybos srities mokslininkai, savo veikloje besivadovaujantys aukščiausiais moraliniais standartais ir savo pavyzdžiu stiprinantys statybų inžinieriaus įvaizdį visuomenėje.
LSIS Garbės ženklo dokumentaciją ir apskaitą tvarko LSIS administracija.

II. Skyrimo tvarka
LSIS Garbės ženklas skiriamas Lietuvos Respublikos piliečiams, išimtinais atvejais užsienio valstybių piliečiams.
Sprendimą dėl apdovanojimo LSIS Garbės ženklu priima LSIS prezidiumas.
Teikti pasiūlymus dėl apdovanojimo LSIS Garbės ženklu gali LSIS nariai, statybų bendrovės ir mokslo institucijos, kiti juridiniai asmenys, susiję su statybų sritimi.
LSIS Garbės ženklas iškilmingoje aplinkoje įteikiamas per LSIS suvažiavimą, profesinėse šventėse ar kitomis progomis.
LSIS Garbės ženklą įteikia LSIS pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
Kartu su LSIS Garbės ženklu įteikiamas apdovanojimo liudijimas.

III. Skyrimo anuliavimas 
Jei LSIS Garbės ženklu apdovanotas asmuo šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus ar LSIS etikos kodeksą (http://www.lsis.lt/etikos_kodeksas), LSIS prezidiumo sprendimu apdovanojimas LSIS Garbės ženklu anuliuojamas, apie tai paskelbiant viešai.

IV. Nešiojimo (segėjimo) tvarka
LSIS Garbės ženklas paprastai nešiojamas (segimas) prie išeiginių drabužių atmintinomis valstybės ar profesinių švenčių dienomis ar kitomis iškilmingomis progomis.
LSIS Garbės ženklas paprastai nešiojamas (segimas) prie kostiumo ar kostiumėlio švarko kairėje pusėje.
Jei asmuo yra apdovanotas Lietuvos Respublikos arba kitų valstybių apdovanojimais, LSIS Garbės ženklas nešiojamas (segimas) žemiau jų.
Nešiojamas (segimas) arba LSIS Garbės ženklas, arba LSIS Garbės ženklo rozetė.

V. LSIS Garbės ženklo statutas
LSIS Garbės ženklą sudaro ženklas, kabinamas prie kaspino, ir apdovanojimo pakaitas – rozetė.
„Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklas“ aprašymas:
Garbės ženklas – auksuotas ir sidabruotas žalvaris. Ženklas apskritas, 38 mm skersmens. Jo pagrindas – stilizuota, aukso ir sidabro spalvų aštuonių galų žvaigždė. Žvaigždės galai tarpusavyje atskirti aštuoniais stilizuotais lauro lapais. Virš jų – reljefiškas aukso spalvos apskritimas, kurio kraštas padalintas iš centro einančiais spinduliais. Apskritimo centre, mėlynos emalės fone įkomponuota aukso spalvos braižybos įrankių kompozicija. Jos centre – skriestuvas, trikampis ir liniuotė. Garbės ženklo reverse apskritimu išdėstytas užrašas didžiosiomis raidėmis LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA. Užrašo apačioje įkomponuotas triženklis apdovanojimo numeris. Ženklas su kaspinu sujungti aukso spalvos metalo pakabuku, per kurį pervertas kaspinas. Užsegimo segtukai pritvirtinti kitoje kaspino pusėje. Kaspinas 32 mm pločio ir 45 mm ilgio mėlyno muaro. Kaspino kraštuose simetriškai įkomponuotos sidabro spalvų siūlų juostelės, per vidurį – trys aukso spalvos juostelės. Garbės ženklo rozetė – ženklelis toks pat, kaip ir Garbės ženklas, tačiau 20 mm skersmens ir be kaspino.