1.Būtinai fiksuoju pažeidimą (vaizdo, garso įrašymo priemonėmis, dokumentacija). Aprašau situaciją, dalyvaujančius asmenis, įmones, datą, vietą, pažeidimą ir kreipiuosi el.paštu lsis@lsis.lt arba telefonu +370 5 2341817.

2.Jei bijau dėl savo asmens atskleidimo, bet esu užtikrintas, kad mano surinktų duomenų užteks tyrimui pradėti, galiu svetainėje apie tai pranešti anonimiškai skiltyje “Profesinė etika”.

Pasiūlymai, komentarai, pagyrimai, padėkos yra visada laukiami, nes padeda tobulėti, suprasti Jūsų lūkesčius, poreikius ir suteikti Jums naudingiausias žinias. Susisiekime el.paštu: lsis@lsis.lt 

Metų statybos inžinieriai apdovanojami kasmet Statybininkų dienos šventės metu. Kandidatūros yra renkamos iki rugpjūčio mėnesio. Rinkimų nuostatas galite rasti skiltyje “Projektai / Metų inžinieriaus rinkimai”.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungą sudaro teritorinės bendrijos. Stojama yra į pasirinktą bendriją atskirai. Galima rinktis pagal gyvenamą vietą arba pagal darbovietės miestą, nėra jokių apribojimų. Kiekviena bendrija veikia savarankiškai ir vykdo skirtingą veiklą, tačiau yra bendros LSIS narė. Nesvarbu kuriai bendrijai priklausysite – būsite lygiateisis LSIS narys. Įstojimo formą ir informaciją apie mokesčius rasite skiltyje “Narystė”.

Norint įgyti kvalifikacijos atestatą, specialistas turi Lietuvos statybos inžinierių sąjungai pateikti dokumentus: prašymą, gyvenimo aprašymą, atliktų darbų sąrašą, asmens dokumento kopiją, diplomo ir diplomo priedo kopijas . Skenuotus dokumentus galima pateikti elektroninėmis priemonėmis arba pristatyti į LSIS. Vėliau reikia išlaikyti profesinių žinių egzaminą. Po egzamino visi dokumentai, kartu su profesinių žinių vertinimo protokolu perduodami Statybos produkcijos sertifikavimo centrui. (SPSC). Specialistas turi SPSC išlaikyti  teisinių žinių egzaminą. Po centrinės ekspertų komisijos dokumentų vertinimo, kvalifikacijos atestatas išduodamas Statybos produkcijos sertifikavimo centre.

Specialistas turi pateikti Lietuvos statybos inžinierių sąjungai visus dokumentus tokius pat kaip ir įgyjant atestatą, išskyrus, kad prašyme reikia nurodyti norimo papildyti kvalifikacijos numerį. Išlaikyti profesinių žinių egzaminą, išlaikyti teisinių  žinių egzaminą. Sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą. Atsiimti kvalifikacijos atestatą SPSC.

Pateikti SPSC Prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą. Prie prašymo turi būti pateikiami kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimai, kurie patvirtina kad vadovas išklausė ne mažiau 20 valandų pagal suderintas su Aplinkos  ministerija mokymo programas, susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla. Pateikti SPSC per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas, sąrašą; sulaukti SPSC informacijos dėl kvalifikacijos tobulinimo vertinimo. Vertinat kvalifikacijos tobulinimo dokumentus teisinių žinių egzaminas nereikalingas.