Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendrija

        Telšių, Plungės ir Mažeikių rajonų statybos inžinieriai 1997 metų  balandžio 1 dieną susirinko į steigiamąjį susirinkimą ir įkūrė Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendriją.  Bendrija įsteigta kaip visuomeninė organizacija, kuri savo tikslais iškėlė sekančius uždavinius: ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominius interesus, rūpintis profesiniu ir etiniu savo narių lygiu, skleisti statybų technines ir technologines naujoves, organizuoti su statybomis susijusius seminarus, kursus, paskaitas, diskusijas, kelti statybos inžinierių kvalifikaciją.

         Nuo 2019 m. mūsų bendrijai suteikta teisė atestuoti statybos inžinierius,  pageidaujančius  įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-163-17-LSIS.

        Aktyvi statybos inžinierių  veikla skatina bendrijos narių augimą.  Nuo 1997m. iki 2019 m. bendrijos narių skaičius išaugo iki 53 narių. Kiekvienais metais mūsų bendriją papildo nauji nariai.

      Nuo 2017 m. bendrijai vadovauja pirmininkė Romualda Remėzienė.   

Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendrija

         Sekdami Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pavyzdžiu Telšių, Plungės ir Mažeikių rajonų statybos inžinieriai 1997 metų  balandžio 1 dieną susirinko į steigiamąjį susirinkimą ir įkūrė Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendriją. Susirinkime dalyvavo 18 statybos inžinierių. Į pirmąją tarybą išrinkti 5 inžinieriai: Romualdas Kliučininkas, Vigmantas Vaičaitis, Artūras Tuomas, Bronė Kerevičienė, Leonas Uniokas. Tarybos pirmininku išrinktas Romualdas Kliučininkas, patvirtinti Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendrijos įstatai ir numatytos pagrindinės veiklos kryptys. Bendrija įsteigta kaip visuomeninė organizacija, kuri savo tikslais iškėlė sekančius uždavinius: ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominius interesus, rūpintis profesiniu ir etiniu savo narių lygiu, skleisti statybų technines ir technologines naujoves, organizuoti su statybomis susijusius seminarus, kursus, paskaitas, diskusijas, kelti statybos inžinierių kvalifikaciją.

        1997 metais balandžio 4 dieną organizacija buvo iregistruota ir vadovaujant bendrijos pirmininkui Romualdui Kliučininkui, bendrija pradėjo aktyvią veiklą. 1999 metais Statybos inžinierių sąjungos Telšių apskrities bendrijos narių skaičius išaugo iki 35 narių.

         Pagrindinė mūsų bendrijos veikla yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas. Mums suteikta teisė atestuoti ypatingo ir neypatingo statinio statybos vadovus, techninės priežiūros vadovus, ypatingo ir neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovus ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovus.

Nuo 2017 m. pradėjome rengti kvalifikacijos tobulinimo kursus, pagal LR AM patvirtintas programas, kai reikalinga išklausyti 20 akad. valandų kursą.

         Nuo 2019 m. mūsų bendrijai suteikta teisė atestuoti statybos inžinierius,  pageidaujančius  įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei pagal profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-163-17-LSIS.

        Aktyvi statybos inžinierių  veikla skatina bendrijos narių augimą.  Nuo 1997m. iki 2019 m. bendrijos narių skaičius išaugo iki 53 narių. Kiekvienais metais mūsų bendriją papildo nauji nariai.

       Bendrijos nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose seminaruose, organizuoja apskrities inžinierių išvykas į parodas, konferencijas, naujai statomus objektus. Telšių apskrities bendrijos nariai visada stengėsi aktyviai dalyvauti ir Lietuvos Statybos Inžinierių Sąjungos veikloje. Įvairiais laikotarpiais į LSIS tarybą buvo išrinkti R.Kliučininkas, K.Kurlys. Bendrijos nariai dalyvavo išvažiuojamuosiuose tarybos posėdžiuose, diskusijose. Nuo 2007 m. iki 2016 m. Telšių apskrities bendrijos narys K.Kurlys  kartu su LSIS atstovais dalyvavo Europos statybos inžinierių tarybos (ECCE) posėdžiuose.      Vienas iš aktyviausių bendrijos narių buvo jos įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas Romualdas Kliučininkas. Iki pat savo mirties ( 2010 m) jis nenuilstamai dalyvavo statybos inžinierių sąjungos veikloje ir perdavė savo ilgametę patirtį jaunesniems specialistams. 2009 m. R.Kliučininkas apdovanotas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklu.

Už aktyvią veiklą LSIS padėkos raštais apdovanoti ilgamečiai, aktyvūs bendrijos nariai: Leonas Uniokas, Zita Dragūnienė, Kęstutis Kurlys, Romualda Remėzienė.

2013 m. bendrijos pirmininkas K.Kurlys apdovanotas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklu. Nuo 2014 m. K.Kurlys buvo išrinktas LSIS prezidentu ir ėjo šias pareigas iki  2016 m. gruodžio mėn.

2016 m. bendrijos tarybos narys R.Radavičius taip pat apdovanotas Garbės ženklu.

Nuo 2017 m. bendrijai vadovauja pirmininkė Romualda Remėzienė.   

Bendrijos veikloje dalyvauja visų Telšių apskrities savivaldybių: Telšių, Plungės, Rietavo ir Mažeikių statybos inžinieriai.

         Pagrindinė veikla:

 1. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas. Mums suteikta teisė atestuoti ypatingo ir neypatingo statinio statybos vadovus, techninės priežiūros vadovus, ypatingo ir neypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovus ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovus.
 2. Atestuojame statybos inžinierius, pageidaujančius  įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei.
 3. Organizuojame išvykas į įvairius vietinės ir respublikinės reikšmės objektus.
 4. Konsultuojame statybos it statybos teisinių žinių klausimais.
 5. Kursų, seminarų ir paskaitų organizavimas.

Veiklos tikslai:

 1. Plėtoti inžinierių profesinę veiklą ir ją nuolat tobulinti.
 2. Koordinuoti ir organizuoti bendrijos narių veiklą.
 3. Atstovauti bendrijos narių interesams ir juos ginti.
 4. Rūpintis profesiniu ir etiniu statybos inžinierių lygiu.
 5. Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis bei kitomis organizacijomis.
 6. Skatinti bendrijos narių augimą, įtraukiant jaunus specialistus.

Narių skaičius: 54
Metinis narystės mokestis: 10 Eur

Įstatus galite atsiųsti čia.

PIRMININKĖ:

Romualda Remėzienė

TARYBOS NARIAI:

 • Alvydas Zaniauskis
 • Vidas Žūsinas
 • Zita Dragūnienė
 • Rimas Radavičius
 • Rokas Kinčius
 • Arūnas Rekašius
 • Virginijus Valuckis 

Lietuvos Statybos Inžinierių Sąjunga, Telšių Apskrities Bendrija

 • Adresas: Kęstučio g. 4-318, LT87122 Telšiai
 • Įmonės kodas: 193372768
Sąskaitos numeris ir banko duomenys:
 • AB SEB bankas, banko kodas 70440 
 • LT89 7044 0600 0003 5647

Pirmininkė – Romualda Remėzienė

Tel.: +370 682 23037

El. paštas: info@sistelsiai.lt

Galerija

Kontaktai

TAB pirmininkė
Romualda Remėzienė

El. paštas: info@sistelsiai.lt
Tel.: +370 682 23037