Profesinės etikos reikalavimai yra neatsiejama reglamentuojamos profesijos narių veiklos reguliavimo dalis, visuomenei svarbios jų veiklos kokybės užtikrinimo priemonė. Profesinės etikos nuostatomis taip pat siekiama vienodų profesinės veiklos sąlygų Europos Sąjungos mastu.

Visi Lietuvoje atestuoti inžinieriai yra įsipareigoję laikytis Lietuvos statybos inžinieriaus etikos kodekso, nustatančio profesinio elgesio standartą.

Profesinės etikos pažeidimų bylas nagrinėja ir sprendimus priima Profesinės etikos komisija.

 

 

Jūs galite pranešti apie pažeidimą anonimiškai ir nedalyvauti svarstyme. Tokiu atveju kuo detaliau aprašykite situaciją, pažeidimą, asmenį  ir/ar įmonę neetiškai vykdančius veiklą, nurodant jų kontaktinius duomenis.

Prisekite/atsiųskite dokumentus, nuotraukas pagrindžiančius faktus. Nepakankant duomenų, negalėsime pradėti tyrimo. Garantuojame anonimiškumą.