Mokymų kainų teirautis mokymo įstaigoje. Nuo 2020 01 01 įsigalioja nauji minimalūs mokymų įkainiai. Juos galite rasti šioje nuorodoje: ĮKAINIAI

 

PV, PVPV, STPV, PEV, SEV

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės vadovams.

M-074-18-LSIS

SSV, SSTPV

Statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams.

M-075-18-LSIS

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, mechanikos darbams

M-076-18-LSIS

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, elektrotechnikos darbams

M-077-18-LSIS

PDV,PDVPV,PDEV,SDEV

(proj.dalis: SK)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: konstrukcijų.

M-079-18-LSIS

PDPDVPV, PDEV

(proj.dalis: SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

M-084-19-LSIS

VGTU KVC

LSIS Kauno apskrities bendrija

2021 01 25 – 2021 02 05

2021 05 24 – 2021 06 04

LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

2021 04 13-16

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis: SP)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano) susiekimo

M-078-19-LSIS

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalys: E,ER,AS,GS,PVA)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalys: eletrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos

M-082-19-LSIS

VGTU KVC 

LSIS Kauno apskrities bendrija

2021 01 25 – 2021 02 05

2021 05 24 – 2021 06 04

LSIS Panevėžio apskrities bendrija  

2021 03 19

2021 03 23-24

LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

2021 04 13-16

PDV, PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: VN)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

M-80-19-LSIS

VGTU KVC 

LSIS Kauno apskrities bendrija

2021 01 25 – 2021 02 05

2021 05 24 – 2021 06 04

LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

2021 04 13-16

LSIS Panevėžio apskrities bendrija

2021 03 18 

2021 03 23-24

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: ŠVOK,ŠT)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo.

M-081-19-LSIS

VGTU KVC 

LSIS Kauno apskrities bendrija

2021 01 25 – 2021 02 05

2021 05 24 – 2021 06 04

LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

2021 04 13-16

LSIS Panevėžio apskrities bendrija

2021 03 18

2021 03 23-24

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis:SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

M-083-19-LSIS

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS