Mokymų kainų teirautis mokymo įstaigoje.

PV, PVPV, STPV, PEV, SEV

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės vadovams.

M-074-18-LSIS

SSV, SSTPV

Statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams.

M-075-18-LSIS

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, mechanikos darbams

M-076-18-LSIS

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, elektrotechnikos darbams

M-077-18-LSIS

PDV,PDVPV,PDEV,SDEV

(proj.dalis: SK)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: konstrukcijų.

M-079-18-LSIS

PDPDVPV, PDEV

(proj.dalis: SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

M-084-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. lapkričio 20 d., 2019 m. lapkričio 25-27 d.
LSIS Kauno apskrities bendrija  2019 m. lapkričio 11-20 d.. 2019 m.  gruodžio 9-18 d

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis: SP)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano) susiekimo

M-078-19-LSIS

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalys: E,ER,AS,GS,PVA)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalys: eletrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos

M-082-19-LSIS

VGTU KVC 
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019 m. lapkričio 11-20d., 2019m. gruodžio 9-18 d.

LSIS Panevėžio apskrities bendrija  

LSIS Šiaulių apskrities bendrija 2019 m. lapkričio 25-28 d.

PDV, PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: VN)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

M-80-19-LSIS

VGTU KVC 
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019m. lapkričio 11-20 d., 2019m. gruodžio 9-18d.
LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: ŠVOK,ŠT)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo.

M-081-19-LSIS

VGTU KVC 
LSIS Kauno apskrities bendrija  2019m. lapkričio 11-20d., 2019m. gruodžio 9-18d. 

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis:SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

M-083-19-LSIS

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

VGTU KVC  2019m. gruodžio 16d.
LSIS Kauno apskrities bendrija  2019 lapkričio 21-22d.
LSIS Panevėžio apskrities bendrija  2019m. lapkričio 13d.
LSIS Telšių apskrities bendrija