Mokymų kainų teirautis mokymo įstaigoje.

PV, PVPV, STPV, PEV, SEV

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės vadovams.

M-074-18-LSIS

SV, STPV

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės vadovams.

M-075-18-LSIS

LSIS
LSIS Vilniaus apskrities bendrija
VGTU KVC  2019 m. spalio 7-9 d., 2019 m. lapkričio 11-13 d.,  2019 m. gruodžio  9-11 d.
LSIS Alytaus apskrities bendrija
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 16-25 d., 2019 m. spalio 14- 24d., 2019 m. lapkričio 11-20 d., 2019 m.  gruodžio 9-18 d.
LSIS Klaipėdos bendrija 2019m. spalio 21-25d.
LSIS Marijampolės bendrija
LSIS Panevėžio apskrities bendrija  2019 m. spalio 21;22;23d.
LSIS Telšių apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 17-20  d.
LSIS Utenos apskrities bendrija
LSIS Šiaulių apskrities bendrija

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, mechanikos darbams

M-076-18-LSIS

LSIS
VGTU KVC  2019 m. spalio 7-9 d., 2019 m. lapkričio 11-13 d.,  2019 m. gruodžio  9-11 d.
LSIS Vilniaus apskrities bendrija
LSIS Alytaus apskrities bendrija
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 16-26 d., 2019 m. spalio 14- 24d., 2019 m. lapkričio 11-20 d., 2019 m.  gruodžio 9-18 d.
LSIS Klaipėdos apskrities bendrija 2019 m. spalio 21-25 d.
LSIS Marijampolės apskrities bendrija
LSIS Panevėžio apskrities bendrija
LSIS Telšių apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 17-20 d.
LSIS Utenos apskrities bendrija
LSIS Šiaulių apskrities bendrija

SSDV, SSDTPV

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovams. Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams, elektrotechnikos darbams

M-077-18-LSIS

LSIS
VGTU KVC 2019 m. spalio 7-9 d., 2019 m. lapkričio 11-13 d.,  2019 m. gruodžio  9-11 d.
LSIS Vilniaus apskrities bendrija
LSIS Alytaus apskrities bendrija
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 16-26 d., 2019 m. spalio 14- 24d., 2019 m. lapkričio 11-20 d., 2019 m.  gruodžio 9-18 d.
LSIS Klaipėdos apskrities bendrija
LSIS Marijampolės apskrities bendrija
LSIS Panevėžio apskrities bendrija 2019 m. spalio 17, 18, 23 d.
LSIS Telšių apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 17-20  d.
LSIS Utenos apskrities bendrija
LSIS Šiaulių apskrities bendrija

PDV,PDVPV,PDEV,SDEV

(proj.dalis: SK)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: konstrukcijų.

M-079-18-LSIS

PDPDVPV, PDEV

(proj.dalis: SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

M-084-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. lapkričio 20 d., 2019 m. lapkričio 25-27 d.
LSIS Kauno apskrities bendrija  2019 m. rugsėjo 16-25 d., 2019 m. spalio 14- 24d. 2019 m. lapkričio 11-20 d.. 2019 m.  gruodžio 9-18 d

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis: SP)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano) susiekimo

M-078-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. spalio 28-30 d.

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalys: E,ER,AS,GS,PVA)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalys: eletrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos

M-082-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. spalio 28-30 d. 
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019m. rugsėjo 16-26d., 2019 m. spalio 14- 24d., 2019 m. lapkričio 11-20d., 2019m. gruodžio 9-18 d.
LSIS Panevėžio apskrities bendrija 2019m. spalio 17,18,23 d.

PDV, PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: VN)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

M-80-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. spalio 28-30 d.
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019 m. rugsėjo 16-26 d., 2019m. spalio 14-24d., 2019m. lapkričio 11-20 d., 2019m. gruodžio 9-18d.
LSIS Klaipėdos apskrities bendrija

PDV,PDVPV, PDEV, SDEV

(proj.dalis: ŠVOK,ŠT)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos ir tiekimo.

M-081-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. spalio 28-30 d.
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019m. rugsėjo 16-26d., 2019m. spalio 14-24d., 2019m. lapkričio 11-20d., 2019m. gruodžio 9-18d. 

PDV,PDVPV,PDEV

(proj.dalis:SO)

Statinio projekto dalies vadovams, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, statinio projekto dalies ekspertizės vadovams ir (ar) statinio dalies ekspertizės vadovams. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

M-083-19-LSIS

VGTU KVC 2019 m. spalio 28-30 d.
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019m. rugsėjo 16-25 d., 2019m. spalio 14-24 d., 2019m. lapkričio 11-20 d.,  2019m. gruodžio 9-18 d.
LSIS Klaipėdos apskrities bendrija
LSIS Panevėžio apskrities bendrija 2019m. spalio 21,22, 23 d. 
LSIS Šiaulių apskrities bendrija

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

VGTU KVC 2019m. rugpjūčio 26d., 2019m. rugsėjo 23d., 2019m. spalio 21d., 2019m. gruodžio 16d.
LSIS Kauno apskrities bendrija 2019m.rugsėjo 26-27d., 2019 lapkričio 21-22d.
LSIS Panevėžio apskrities bendrija  2019m. lapkričio 13d.
LSIS Telšių apskrities bendrija  2019m. spalio 17d.