LIETUVOS STATYBOS  INŽINIERIŲ  SĄJUNGOS ŠIAULIŲ APSKRITIES BENDRIJA  – LSIS ŠAB  

Bendrija įkurta 1997 m. 

1997 m.  Pirmuoju klubo pirmininku išrinktas statybos inžinierius Jonas Šarakauskas. 

Tapti bendrijos nariais siūloma aktyviems, iniciatyviems statybos inžinieriams, kurie vertina statybos inžinieriaus profesiją ir mano, kad būti statybos inžinieriumi yra garbė. Atsižvelgiama, kad bendrijos veikloje dalyvautų visų  apskrities savivaldybių statybos inžinierių atstovai ir,  kad atstovautų proporcingai visas statybos pagrindinės veiklos sritis, visus statybos dalyvius iš apskrities statybos, projektavimo, statybos industrijos, tiekimo, statybos priežiūros ir mokslo įmonių.

 

Bendrija siekia, kad jos nariais taptų aktyvūs, iniciatyvūs ir kūrybingi  statybos inžinieriai, kurie vertina statybos inžinieriaus profesiją ir yra įsitikinę, kad būti statybos inžinieriumi yra garbė. Bendrijos nariams statybos inžinieriaus vardas yra pasididžiavimas.

LSIS Šiaulių apskrities bendrijos veiklos tikslai yra:

  • Ginti savo narių profesinius, ekonominius ir darbo interesus;
  • Skatinti statybos inžinierius tobulinti savo profesionalumą;
  • Plėtoti profesinę veiklą ir estetines pažiūras;
  • Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves;
  • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais statybų klausimais.

 Mūsų priemonės tikslams įgyvendinti:

  • Teikti pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai;
  • Organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus, paskaitas, diskusijas, pasitarimus;
  • Skatinti statybos inžinierių kūrybinę veiklą;
  • Skatinti Šiaulių kolegijos statybos inžinerijos studentus įsitraukti į Bendrijos veiklą ir taip giliau susipažinti su profesija.

Aplinkos ministerijos pavedimu statybos specialistams, norintiems įgyti kvalifikacijos atestatus, organizuoja specialistų apmokymo kursus ir tikrina profesines žinias; norintiems pratęsti turimus kvalifikacijos atestatus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Narių skaičius: 17
Metinis narystės mokestis: 3 EUR

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ŠIAULIŲ APSKRITIES BENDRIJA

Į S T A T A I

“INFORMACIJA RUOŠIAMA”

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ŠIAULIŲ APSKRITIES BENDRIJOS TARYBA

Pirmininkas: Jonas Šarakauskas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Šiaulių apskrities bendrija

Įmonės kodas: 193449727 
Sąskaitos numeris ir banko duomenys: AB SEB bankas
Adresas: Tilžės g. 170; LT76296, Šiauliai
Pirmininkas: Jonas Šarkauskas
Tel.: +370 655 42 350; E-paštas: jonas@p-k.lt

Galerija

Kontaktai

ŠAB pirmininkas
Jonas Šarakauskas

El. paštas: jonas@p-k.lt
Tel.: +370 41 52 34 58

ŠAB administratorė Lina Vaitiekaitienė

El. paštas: lina@p-k.lt
Tel.: +370 41 52 34 58