DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI - ATSAKYMAI

K L A U S I M A S 
Ar vis dar galioja štai šis Aplinkos ministerijos išaiškinimas ir ar galima jį būtų pamatyti?
” Aplinkos ministerija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, informuoja statybos inžinierius, kad diplomas, išduotas baigus specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) ar aukštesniąją mokyklą, gali būti laikomas lygiaverčiu diplomui, išduotam baigus pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą, jį įvertinus pagal Statybos įstatymo 2 str. 82 d. nurodytas studijų krypčių (šakų) programas. Šis išaiškinimas pateiktas atestavimą atliekančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungai. “
 
A T S A K Y M A S 
Negalioja. Siekiant įgyti teisę vykdyti statybos techninės veiklos vadovo pareigas privaloma būti įgijus aukštąjį statybos inžinerinį išsilavinimą.
 

Jei turite klausimų iškylančių Jūsų veikloje, kuriems reikalingas išaiškinimas arba kur įžvelgiate problemų, neaiškumų, dviprasmybių – rašykite mums lsis@lsis.lt

NAUDINGOS NUORODOS