Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS) yra visose statybos srityse dirbančių profesionalų ir statybos mokslininkų profesinė bendrija. LSIS siekia telkti savo narius, atstovauti jų interesams, didinti statybos inžinieriaus ir mokslininko prestižą, skleisti visuomenei žinias apie statybų sektorių.

Organizacija aktyviai ir kompetentingai dalyvauja statybų srities teisėkūros procesuose.

LSIS veikia kaip ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

LSIS steigiamasis suvažiavimas įvyko 1989 m. rugsėjo 29 d., LSIS oficialiai įregistruota 1990 m. kovo 5 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse. 

Nuo 2001 m. LSIS yra Europos Statybos Inžinierių Tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) tikroji narė.