Turinys

Kontaktai

 

LSIS Direktorius Linas Adomavičius Mob.: +370 620 97500, E. paštas.: direktorius@lsis.lt

Atestavimo administratorė, buhalterė Lina Pesliakienė Tel.: +370 5 2341817 E. paštas.:          lsis@lsis.lt

Antakalnio g. 54-163 Vilnius LT-10303

 

Planuojami pasikeitimai statybos sektoriuje: į statybos procesus įsitraukti visuomenei bus lengviau

Artėja statybos inžinierių bendruomenei labai svarbūs statybos įstatymo pakeitimai, pasidalinkite su kolegomis.
 
„Palaikome ministerijos siekį daugiau įtraukti visuomenę į statinių projektavimo ir statybos procesą. Gerai, kad ministerija, suprasdama statybos inžinierių kvalifikacijos svarbą statybos proceso kokybei, planuoja didinti kvalifikacijos tobulinimo valandų kiekį. Teigiamai vertiname numatomus statybos užbaigimo proceso pokyčius, neypatingųjų statinių užbaigimo deklaravimą perkeliant ekspertų kompetencijai“
 
Kita vertus, sąjunga turi ir daugiau pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti dar aukštesnę kokybę statybos sektoriuje. „Visų pirma Statybos įstatyme turėtų būti aiškiau apibrėžta statybos inžinieriaus sąvoka, nurodant, kad tokia profesinė kvalifikacija suteikiama asmenims, atitinkantiems Statybos sektoriaus profesiniame standarte nustatytus reikalavimus. Siekiant didinti statybos inžinierių kvalifikaciją, LR aplinkos ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl statybos įstatyme nustatytų reikalavimų išsilavinimui didinimo asmenims, pageidaujantiems vykdyti tam tikras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas (pvz. statinio projekto vadovams, statinio projekto konstrukcijų dalies vadovams ir kt.). Siekdami didesnio statybos inžinieriaus profesinio pripažinimo ir visuomenės pasitikėjimo juo, manome, kad tikslinga įstatymu statybos inžinierius įpareigoti laikytis profesinės etikos, nustatant papildomas kvalifikacijos atestato sustabdymo ar panaikinimo galimybes, kai asmuo pažeidžia Europos Statybos inžinieriaus profesinio Etikos kodekso nuostatas ar jų nesilaiko (panašiai kaip tai nustatyta architektams)“
„Pagal turimą informaciją paskutiniu metu statybos sektoriuje beveik 50 proc. visų teisminių ginčų kyla dėl blogų projektinių sprendimų. Nėra logiška, kad statybos veiklos etapo, kurio metu priimami vystytojams, užsakovams, kitiems statybos dalyviams, vartotojams ir visuomenei svarbūs sprendimai, vykdytojai (juridiniai asmenys) nėra atestuojami. Tačiau rangovai, vykdantys statybos darbus, pagal neatestuotų projektavimo įmonių priimtus sprendimus, yra atestuojami. Tokia tvarka neužtikrina kokybės“
 

2019 05 30 - 06 01 LSIS dalyvavo Juodkalnijoje vykusiame Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) 69 - jame suvažiavime.

2019 05 30 - 06 01 LSIS dalyvavo Juodkalnijoje vykusiame Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) 69 - jame suvažiavime.

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungą atstovavo nacionalinis delegatas LSIS Prezidentas Vincentas Stragys bei LSIS prezidiumo nariai Žymantas Rudžionis bei Linas Juknevičius.

Suvažiavime prisistatė naujasis ECCE prezidentas Aris Chatzidakis.

Renginio  šeimininkas - Juodkalnijos inžinierių rūmų prezidentas Srdjan Lakovic. Renginyje taip pat dalyvavo WCCE (Pasaulio Statybos Inžinierių Taryba), ECEC (Europos Inžinierių Rūmų Taryba) vadovai.   

Suvažiavime šalys pristatė savo statybų rinkų analizes, aktualias šalių temas, problemas ir pasiekimus. Taip pat nemažai buvo kalbėta apie pastatų renovaciją ir apie tai, kad juos prikeliant naujam gyvenimui, reikia papildomai skirti dėmesio ne tik energetiniams efektyvumui didinti, bet ir  struktūriniam pastato atnaujinimui bei tobulinimui.

 

2019 m. II pusmečio tvarkaraštis

Mokymo, žinių tikrinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 2019 m. II-ojo pusmečio tvarkaraštis

 

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

VILNIUS - Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, 

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius, Tel.8 5 2341817, El. p. lsis@lsis.lt

1

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ,darbo sritys: mechanikos, elektros. SV, STPV, SSDV, SSDTPV

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-014-17-LSIS.

2019 m. spalio 7-9 d.,

2019 m. spalio 10  d.

2019 m. spalio 11  d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

2

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Darbo sritys mechanikos, elektros. (SV, STPV, SSDV, SSDTPV)

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E014-17-LSIS.

2019 m. lapkričio 11-13 d.

2019 m. lapkričio 14 d.

2019 m. lapkričio 15 d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

3

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Darbo sritys mechanikos, elektros. (SV, STPV, SSDV, SSDTPV)

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E014-17-LSIS.

2019 m. gruodžio  9-11 d.

2019 m. gruodžio 12 d.

2019 m. gruodžio 13 d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

 

VILNIUS - VĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybės vadybos centras, 

Linkmenų g. 28, Vilnius, 26-28 kab., tel., (8 5) 274 50 92, (8 5) 262 16 90

 el.p.: vgtu.kvc@vgtu.lt

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

1

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. rugpjūčio 26 d.

2019 m. rugpjūčio 27 d.

2019 m. rugpjūčio 27 d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

2

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritys: elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; sklypo sutvarkymo, susisiekimo; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (E,ER,GRS,AS,PVA,VN,ŠVOK, SP,S,SO)

E-017-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS, E-015-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

 

2019 m. rugsėjo 17 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

3

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. rugsėjo 23 d.

2019 m. rugsėjo 24 d.

2019 m. rugsėjo 24 d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

4

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ,darbo sritys: mechanikos, elektros. SV, STPV, SSDV, SSDTPV

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-014-17-LSIS.

2019 m. spalio 7-9 d.,

2019 m. spalio 10 d.

2019 m. spalio 11 d., VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

5

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritys: elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; sklypo sutvarkymo, susisiekimo; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (E,ER,GRS,AS,PVA,VN,ŠVOK, SP,S,SO)

E-017-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS, E-015-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

2019 m. spalio 28-30 d.

2019 m. spalio 15  d.

savarankiškai registruojantis SPSC

6

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. spalio 21 d.

2019 m. spalio 22 d.

2019 m. spalio 22  d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

7

Statinio projekto vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas

E-11-17-lSIS

2019 m. spalio 28-30 d.

2019 m. lapkričio 08  d.

savarankiškai registruojantis SPSC

8

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas ,darbo sritys: mechanikos, elektros. SV, STPV, SSDV, SSDTPV

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-014-17-LSIS.

2019 m. lapkričio 11-13 d.,

2019 m. lapkričio 14  d.

2019 m. lapkričio 15 d., VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

9

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritys elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; sklypo sutvarkymo, susisiekimo; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (E,ER,GRS,AS,PVA,VN,ŠVOK, SP,S,SO)

E-017-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS, E-015-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

 

2019 m. lapkričio 19 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

10

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritis statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS)

 

2019 m. lapkričio 20 d

2019 m. lapkričio 21 d.

2019 m. lapkričio 21 d., VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

11

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritys : statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS).

E-21-17-LSIS

2019 m. lapkričio 25-27 d.

2019 m. gruodžio 5 d. (egzaminas raštu 2019 m. gruodžio16d. (egzaminas žodžiu)

Savarankiškai registruojantis 

SPSC

12

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Darbo sritys mechanikos, elektros. (SV, STPV, SSDV, SSDTPV)

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E014-17-LSIS.

2019 m. gruodžio 9-11 d.

2019 m. gruodžio 12 d.

2019 m. gruodžio 13  d. arba savarankiškai registruojantis SPSC

13

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas. Darbo sritys elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; sklypo sutvarkymo, susisiekimo; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (E,ER,GRS,AS,PVA,VN,ŠVOK, SP,S,SO)

E-017-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS, E-015-17-LSIS, E-020-17-LSIS

 

2019 m. gruodžio 17 d.

savarankiškai registruojantis SPSC

14

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. gruodžio 16 d.

2019 m. gruodžio 17 d.

2019 m. gruodžio 17 d. VGTU KVC arba savarankiškai registruojantis SPSC

 

KAUNAS - LSIS Kauno apskrities bendrija, 

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas, Tel. 8 37 451 438, El. p.: ausra@kasib.lt

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

1

Statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Projekto dalies vadovas, darbo sritis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas.

E-012-17-LSIS, E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

2019 m. rugsėjo 16-25 d..

2019 m. rugsėjo 25  d.

Seminaras 2019 m. spalio 11 d. Egzaminas 2019 m. spalio 18 d.

2

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: elektrotechnika, automatizavimas, ryšiai, signalizacijos. Projekto dalių vadovas, darbo sritys elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymas ir automatizavimas. Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas bei ekspertizės vadovas. Statinio dalies (elektrotechnikos iki 10 kV įtampos) ekspertizės vadovas.

E-014-17-LSIS, E-017-17-LSIS.

2019 m. rugsėjo 16-26 d.

2019 m. rugsėjo 26 d.

Seminaras 2019 m. spalio 11 d. Egzaminas 2019 m. spalio 18 d.

3.

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: vandentiekis nuotekos, šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas, betranšėjės technologijos, šilumos gamyba ir tiekimas. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas.

E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS.

2019 m. rugsėjo 16-26 d.

2019 m. rugsėjo 26  d.

Seminaras 2019 m. spalio 11 d. Egzaminas 2019 m. spalio 18 d.

4.

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. rugsėjo 26-27 d.

2019 m. rugsėjo 27  d.

Seminaras 2019 m. spalio 11 d. Egzaminas 2019 m. spalio 18 

5

Statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Projekto dalies vadovas, darbo sritis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas.

E-012-17-LSIS, E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

2019 m. spalio 14- 24d.

   

6

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: vandentiekis nuotekos, šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas, betranšėjės technologijos, šilumos gamyba ir tiekimas. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas.

E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS.

2019 m. spalio 14-24 d.

   

7

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: elektrotechnika, automatizavimas, ryšiai, signalizacijos. Projekto dalių vadovas, darbo sritys elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymas ir automatizavimas. Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas bei ekspertizės vadovas. Statinio dalies (elektrotechnikos iki 10 kV įtampos) ekspertizės vadovas.

E-014-17-LSIS, E-017-17-LSIS.

2019 m. spalio 14-24  d.

   

8

Statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas. Projekto dalis: konstrukcijos.

E-016-17-LSIS

2019 m. lapkričio 06-18 d.

2019 m. lapkričio 18 d.

Seminaras 2019 m. gruodžio 06 d. Egzaminas 2019 m. gruodžio 13 d.

9

Statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Projekto dalies vadovas, darbo sritis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas.

E-012-17-LSIS, E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

2019 m. lapkričio 11-20 d..

2019 m. lapkričio 20  d.

Seminaras 2019 m. gruodžio 06 d. Egzaminas 2019 m. gruodžio 13 d

10

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: vandentiekis nuotekos, šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas, betranšėjės technologijos, šilumos gamyba ir tiekimas. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas.

E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS.

2019 m. r lapkričio 11-20 d.

2019 m. lapkričio 20  d.

Seminaras 2019 m. gruodžio 06 d. Egzaminas 2019 m. gruodžio 13 d.

11

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: elektrotechnika, automatizavimas, ryšiai, signalizacijos. Projekto dalių vadovas, darbo sritys elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymas ir automatizavimas. Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas bei ekspertizės vadovas. Statinio dalies (elektrotechnikos iki 10 kV įtampos) ekspertizės vadovas.

E-014-17-LSIS, E-017-17-LSIS.

2019 m. lapkričio 11-20 d.

2019 m. lapkričio 20 d.

Seminaras 2019 m. gruodžio 06 d. Egzaminas 2019 m. gruodžio 13 d.

12

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. lapkričio 21-22 d.

2019 m. lapkričio 22 d.

Seminaras 2019 m. gruodžio 06 d. Egzaminas 2019 m. gruodžio 13 d.

13

Statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Projekto dalies vadovas, darbo sritis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas, pasirengimo statybai ir statybos organizavimas.

E-012-17-LSIS, E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS.

2019 m.  gruodžio 9-18 d.

   

14

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: vandentiekis nuotekos, šildymas,vėdinimas, oro kondicionavimas, betranšėjės technologijos, šilumos gamyba ir tiekimas. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas. Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas.

E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS.

2019 m. gruodžio9-18 d.

   

15

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritys: elektrotechnika, automatizavimas, ryšiai, signalizacijos. Projekto dalių vadovas, darbo sritys elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) elektroninių ryšių (telekomunikacijų) apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymas ir automatizavimas. Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas bei ekspertizės vadovas. Statinio dalies (elektrotechnikos iki 10 kV įtampos) ekspertizės vadovas.

E-014-17-LSIS, E-017-17-LSIS.

2019 m. gruodžio 9-18 d.

   
 

KLAIPĖDA - LSIS Klaipėdos bendrija,

V.Berbomo 10, LT-91222 Klaipėda, tel. 8 614 40080, el.p. info@lsiskl.lt

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

1

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio statybos specialiųjų mechanikos darbų vadovams, projekto dalies vadovams (K, VN), projekto vadovams (PV),

M-074-18-LSIS

M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS

2019 spalio 21-25 d.

   

2

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų

E-016-17-LSIS

 

2019 m. spalio 28 d. nuo 9.00 val.

2019 m. lapkričio 4 d. nuo 13 val.

 

3

Statinio statybos vadovas. SV

E-012-17-LSIS

 

2019 m. lapkričio 5 d..

 

4

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. STPV

E-012-17-LSIS

 

2019 m. lapkričio 6 d.

 

5

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. (SPV,SPVPV,SPEV, SEV, SPDV, SPDVPV,SDEV,SSTPV)

E-163-17-LSIS

 

2019 m. lapkričio 7 ir 8 dl.

 

6

Kultūros paveldo teisinių žinių parengiamieji kursai.

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 m. spalio 25 d. Nuo 10.00 val.

   

7

Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai ir teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 m. lapkričio 14  d. Nuo 11.30 val.

2019 m. lapkričio 21 d. Nuo 11 val.

 
 

PANEVĖŽYS - LSIS Panevėžio apskrities bendrija, 

Puzino g.1, LT-35173 Panevėžys, Tel. 8 45 505 582, El.p.: bjuodzbaliene@lsispab.lt

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

1

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, darbo sritis: elektrotechnikos. Statinio projekto dalies vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo. 

M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS,E-014-17-LSIS 

2019 m. spalio 17;18;23d.

2019 m. spalio 25 d.

2019 m. lapkričio 22 d.

2

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

M-075-18-LSISE-012-17_LSIS

2019 m. spalio 21;22;23d.

2019 m. spalio 25 d

2019 m. lapkričio 22 d

3

Statinio projekto vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams. Statinio projekto dalies vadovams. Projekto dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

M-074-18-LSIS, M-083-18-LSIS.

2019 m. spalio 21;22;23d.

   

4

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. lapkričio 13 d.

2019 m. lapkričio 15 d.

 
 

TELŠIAI - LSIS Telšių apskrities bendrija, 

Kęstučio g. 4-318, LT-87122, Tel. 8 682 23037, El.p.:info@sistelsiai.lt

Eil. NR.

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių, vadovų pareigos arba žymuo

Programa

Mokymų data,

Profesinių žinių vertinimo data

Teisinių žinių vertinimo data

1

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas. Darbo sritys mechanikos, elektros. (SV, STPV, SSDV, SSDTPV)

E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-014-17-LSIS .

2019 m. rugsėjo 17-20  d.

2019 m. rugsėjo 20 d.

2019 m. rugsėjo 25  d.

2

Statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas. Darbo sritys mechanikos, elektros. (SV, STPV, SSDV, SSDTPV)

M-075-18-LSIS M-076-18-LSIS M-077-18-LSIS

2019 m. rugsėjo 17-20  d.

   

3

Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

E-163-17-LSIS

2019 m. spalio 17 d.

2019 m. spalio 23 d.

2019 m. spalio 30 d.

13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“

13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“

 

2019 metų gegužės 16-17 dienomis Vilniuje vyko 13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“, geriau žinoma anglišku pavadinimu „Modern Building Materials, Structures and Techniques“ arba sutrumpintai – MBMST 2019. Ši konferencija yra ne tik viena didžiausių tokio tipo renginių Baltijos šalių regione, bet ir turi ilgametes tradicijas –organizuojama nuo 1991 metų, pastaruoju metu kas 3 metus. Pagrindinis konferencijos organizatorius tradiciškai yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakultetas. Prie konferencijos organizavimo taip pat prisidėjo nacionaliniai ir tarptautiniai partneriai: Tarptautinė tiltų ir konstrukcijų inžinerijos asociacija (IABSE, Lietuvos grupė), Europos statybos inžinierių taryba (ECCE), Lietuvos statybos inžinierių asociacija (LSIS), Lietuvos mokslų akademija (LMA), Europos statybos inžinerijos fakultetų asociacija (AECEF) ir Europos statybos inžinerijos mokymo ir ugdymo asociacija (EUCEET).

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 registruotų dalyvių ir 17 skirtingų pasaulio valstybių. Dviejų dienų trukmės renginio metu iš viso buvo pateikti 147 pranešimai. Daugiau kaip du trečdalius dalyvių sudarė svečiai iš užsienio, kurų dauguma atvyko iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos ir Vokietijos.

Konferencijos temos apėmė beveik visas pagrindines šiuolaikinio statybos inžinerijos mokslo nagrinėjamas tematikas: modernios statybinės medžiagos ir jų gamybos technologijos; gelžbetoninių, metalinių, stiklinių, medinių ir kompozitinių konstrukcijų tyrimai; šiuolaikiniai tiltų ir kitų statybinių konstrukcijų projektavimo metodai; inovatyvūs geotechninių problemų sprendiniai; naujos statybos technologijos ir valdymas; statinių informacinis modeliavimas ir kt. Visi konferencijai pateikti ir recenzuoti straipsniai bus išleisti atskiru rinkiniu elektroniniu būdu. Šis straipsnių rinkinys vėliau bus pateiktas Clarivate Analytics ir Scopus galimam mokslo publikacijų indeksavimui prestižinėse mokslinėse duomenų bazėse.

Vienu pagrindinių konferencijos akcentų buvo net šeši pranešimai, padaryti garbingų kviestinių svečių, kurie yra tarptautiniu mastu žinomi statybos inžinerijos srities ekspertai. Šiais metais kviestiniai pranešėjai atvyko iš JAV (David Hui, Ayman S. Mosallam ir Ronald D. Ziemian), Norvegijos (Harald Justnes), Vokietijos (Hartmut Pasternak) ir Hong Kongo (Albert T. Yeung). Tarp konferencijos svečių taip pat buvo daug tarptautinių organizacijų, universitetų, fakultetų, katedrų ir įmonių vadovų, žymių profesorių ir kitų statybos inžinerijos mokslo naujovėmis besidominčių mokslininkų ir verslo atstovų.

2019 05 10 d. Visuotinis LSIS narių susirinkimas

LSIS visuotinio narių suvažiavimo dalyviai. 2019 gegužės 10 d.

 

2019 gegužės 10 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos statybos inžinierių sąjungos visuotinis narių suvažiavimas.  Jo metu buvo aptartas inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo praktinis įgyvendinimas: bendrojo registro pildymas, statybos inžinieriaus kortelės išdavimas, statybos sektoriaus profesinio standarto rengimas ir tvirtinimas.

Sąjungos nariai patvirtino siekį į sąjungos veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo - statybos inžinerijos studentų, jaunųjų statybos inžinierių.

Tarp dalyvių taip pat vyko diskusijos dėl sklandesnio bendradarbiavimo tarp organizacijų, kartu su valdžios institucijomis įgyvendinant pagrindinius tikslus - statybos inžinierius prestižo didinimą, aukštesnės kvalifikacijos skatinimą, jaunųjų inžinierių įtraukimą į sąjungos veiklą, inžinierių interesų atstovavimą.

Suvažiavime pažymėti svarbūs pasiekimai: LSIS inicijuotas bendradarbiavimas tarp statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų įgavo naują formą ir lygį; visos statybos inžinierius atstovaujančios organizacijos pritarė ir pradeda taikyti vieningą statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksą.

Konferencija „Skaitmeninė statyba 2019. Vilnius“

Viešoji įstaiga „Skaitmeninė statyba“ kartu su Lietuvos statybininkų asociacija 2019 m. balandžio mėn. 26 d. parodos „RESTA“ metu Vilniuje rengia tradicinę tarptautinę konferenciją, skirtą skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos vystymui Lietuvoje.

 

Konferencija „Skaitmeninė statyba 2019. Vilnius“ – vienas pagrindinių parodos akcentų. Tai didžiausias skaitmeninės statybos tematikos renginys Lietuvoje, vyksiantis jau aštuntą kartą. Konferencijoje pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio skaitmeninės statybos vystytojai. Konferencija skirta visiems statybos proceso dalyviams – užsakovams, NT vystytojams ir valdytojams, projektuotojams, statytojams, valdžios atstovams, viešųjų pirkimų organizatoriams bei mokslo ir tyrimų institucijų atstovams.

Šių metų konferencijos pagrindinė tema: Miestų skaitmeninė transformacija

  • BIM diegimo aktualijos Lietuvoje ir pokyčiai teisiniame reguliavime;

  • Europos statybos sektoriaus skaitmenizavimas;

  • Skaitmeniniai Europos miestų modeliai ir išmanūs infrastruktūros sprendiniai;

  • BIM ir iTwin sprendimai;

  • Vilniaus miesto skaitmeninė transformacija;

  • Pokyčiai teisiniame reguliavime inicijuojant statybos leidimo išdavimą;

  • Geriausių Lietuvos BIM projektų apdovanojimai ir pristatymas.

Išsamią konferencijos programą rasite čia.

Bilietus įsigyti galite čia.

Statybos sektoriaus asociacijų forumas 2019-04-18 d. 14.00 val.

Gerbiami Kolegos,

kviečiame Jus į Lietuvos statybos sektoriaus asociacijų forumą, kuris vyks š. m. balandžio 18 d. 14 val. LITEXPO komplekso V paviljone, 5.3. salėje (Laisvės pr. 5, Vilnius).

 

Renginio metu bus aptariamos šios temos:

1. Dėl statybos darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą

Statybos darbų ir paslaugų pirkimas už mažiausią kainą neskatina siūlyti geriausių medžiagų ir technologijų, verčia įmones nesąžiningai konkuruoti, didina bankrotų bei neužbaigtų sutarčių riziką, skatina „vokelius“, nekuria prielaidų adekvačiam darbo užmokesčiui ir įtakoja emigraciją, nekuria prielaidų investicijoms ir inovacijoms sektoriuje, neskatina sektoriaus plėtros ir naujų darbo vietų kūrimo.

Už mokesčių mokėtojų bei ES lėšas valstybė turi pirkti ne tai, kas pigiausia, o tai, kas valstybei reikalingiausia ir geriausia.

2. Dėl privalomos Statybininko kortelės statybvietėse

Lietuvoje didžiausias „šešėlis“ ir daugiausia nelaimingų atsitikimų yra statybos sektoriuje.

Viena iš priemonių spręsti šias problemas yra privalomos Statybininko (kompetencijų) kortelės ir darbo laiko apskaitos statybvietėse įvedimas.

3. Dėl statybos sektoriaus politikos formavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Statybos sektorius yra viena iš problematiškiausių Lietuvos ūkio šakų: nelegalios statybos, didžiulis „šešėlis“, daugybė bankrotų, neskaidrūs viešieji pirkimai, neefektyvus valstybinių statybų valdymas, stringanti pastatų renovacija, per lėta skaitmenizacija ir dėl to menkai augantis darbo našumas bei įmonių konkurencingumas, per mažos paskatos statybos darbų eksportui, nuo realaus gyvenimo atsiliekantis teisinis reguliavimas, biurokratizmas ir kt.

Bet kurio sektoriaus pažanga priklauso visų pirma nuo to sektoriaus politikos formavimo institucijos. Norint iš esmės spręsti statybos sektoriaus problemas, yra būtina politikos formavimo institucijų pertvarka.

 
Kvietimas į forumą išsiųstas valstybės institucijoms.
 
Į forumą kviečiame ne tik asociacijų vadovus, bet ir asociacijų narius. Todėl prašytume išplatinti šią informaciją savo nariams.
Atkreipiame dėmesį, kad salės nuomos ir vaišių finansavimui už kiekvieną asociacijos ar jos nario atstovą renkamas 20 eurų mokestis (tikslinis įnašas).
Sąskaitas faktūras išrašys Lietuvos statybininkų asociacija.
 
 

 

Prašome registruotis į renginį iki š.m. balandžio 15 d. 10 val. pagal šią nuorodą: https://forms.gle/35UGh6pXiZEkkctw5

STATYBŲ KONFERENCIJA „GERVĖ 2019“

 
Kviečiame visus, statybų srityje dirbančius, įmonių vadovus ir atstovus į konferenciją - „Gervė 2019“. Sužinokite aktualias naujienas ir pagilinkite savo žinias balandžio 11 d., Žalgirio arenoje! 
 
 
Konferencijoje "Gervė 2019" devyni pranešimai skirti statybos srityje dirbantiems profesionalams: augantis Kaunas - didžiausi infrastruktūriniai projektai, gyvenamųjų ir pramonės rajonų plėtra, kas yra „Gyvas miestas“ ir kaip jį kurti, pastatų energetinis aktyvumas, pirkimų kultūra, rangovo koziriai perduodant darbus, užsakovo ir rangovo draudiminė apsauga, dalijimosi platformos, mokslo ir verslo bendradarbiavimas: naujausios technologijos. Konferencijos dalyviams bus pateikta naujausių žinių ir aktualijų. Konferencijos moderatorius dr. Ernestas Ivanauskas, KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro direktorius.
 
Konferencijos programa – https://bit.ly/2CDLqrY
 
Registracija (būtina) – https://bit.ly/2TyUaW9
 
Dalyvavimas nemokamas. 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

 

Kviečiame į mokymus

statybos inžinierius ir architektus

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

 

4 dienų mokymai 2019 m. balandžio 15,16,29,30 dienomis Vilniuje.

Rekomenduojama:

Statinio projekto architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių vadovams, statinio projekto architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių ekspertizės vadovams, gali būti naudinga ir statinio projekto vadovams bei statinio projekto ekspertizės vadovams.

Mokymo tikslai:

•     Supažindinti su energinio naudingumo vertinimo principais;

•     Atnaujinti žinias apie pastatų šiluminių savybių ir energijos sąnaudų projektavimą;

•     Išmokyti projektuoti su pastatų energinio naudingumo projektavimo programa NRGpro, šiluminių tiltelių skaičiavimo programa THERM 7 ir fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa Smeigė;

•     Išnagrinėti projektavimo situacijas, dėl kurių pastatų energinis naudingumas netenkina reikalavimų;

•     Supažindinti su reikalavimais pastatams ir statybos produktams.

Mokymų kaina:

Mokymų kaina 400 Eurų.

Mokymų data ir vieta:

Mokymai vyks 4 dienas 2019 m. balandžio 15,16,29,30 dienomis (viso  – 32 val.) Vilniuje,adresu: Linkmenų g. 28, 3a. salė.

Grupės iki 20 žmonių, būtina turėti savo nešiojamą kompiuterį (reikalavimai kompiuteriui: Windows Xp ir naujesnė versija, daugiau apie reikalavimus: www.spsc.lt/nrgpro).

Nauda baigusiam:

•     Baigusiam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimaspagal aplinkos ministerijos suderintą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-142-17-LSIS.

•     Mokymų dalyviai mokymams gaus mokomąją programų NRGpro ir Smeigė versijas bei Therm 7 programą.

•     Mokymus baigusių specialistų registras bus skelbiamas LSIS ir SPSC tinklapiuose, jiems bus suteikta prieiga prie naujausios informacijos ir programų atnaujinimo.

 

Text Box: Registracija     Text Box: Mokymo programa

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Kšištofas Pesliakas, tel.: 8-5-2757927(201), e-mail mokymai@spsc.lt

Daugiau informacijos apie programą NRGpro rasite puslapyje : www.spsc.lt/nrgpro

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"