Profesinė kvalifikacija

Statybos inžinieriaus profesinis kelias susideda iš kelių etapų, antras ir pagrindinis etapas neegzistavo Lietuvoje nuo 1990 m. ir šiuo metu yra atnaujinamas.

Pagrindiniai trys etapai:

 1. prasideda universitete ar kolegijoje, kada yra įgyjamos akademinės žinios, tai patvirtina diplomas;

 2. Statreg inžinieriaus kortelė statybos inžinieriui patvirtina ir suteikia profesinę kvalifikaciją, kuri identifikuos inžinieriaus lygį, kuris atspindės visą profesinį įdirbį apimant jo akademinį išsilavinimą, atestaciją, darbo patirtį, pasiekimus, kompetencijas, papildomus mokymus;

 3. vėliau seka teisės eiti pareigas gavimas, kurią patvirtina Kvalifikacijos atestatas išduodamas SPSC. Ne visoms statybos veikloms atestatas yra privalomas pvz. tyrėjams.
 • Turėdamas kortelę ir savo profilį STATREG, inžinierius ir jo darbdaviai gali naudotis plačiu kortelės funkcionalumu;
 • NFC ir QR sąsajos registro duomenims pasiekti ir asmens identifikacijai;
 • Leidžia išsiskirti konkurencingoje darbo aplinkoje, ypač tose srityse, kuriose nėra Kvalifikacijos atestatų
 • Turimų kvalifikacijų ir kompetencijų patvirtinimo dokumentas ir įrankis;
 • Greitas kvalifikacijų ir turimų teisių (Kvalifikacijos atestatų) pademonstravimas užsakovui, prižiūrėtojui ar būsimam darbdaviui;
 • Darbo laiko apskaita specialiu įrenginiu arba išmaniuoju telefonu;
 • Įėjimo kontrolė;
 • Įrankių ir medžiagų apskaita, automatizuotas išdavimas;
 • Prestižas, įvertinimas.
 • NFC ir QR sąsajos registro duomenims pasiekti ir asmens identifikacijai;
 • Darbo laiko apskaita specialiu įrenginiu arba išmaniuoju telefonu;
  Įėjimo kontrolė;
  Įrankių ir medžiagų apskaita, automatizuotas išdavimas;
 • Puiki statybos inžinierius savivertės priemonė ir galimybė įgyvendinti Statybos sektoriaus profesinį standartą;
 • Pageidaudamas profesinės kvalifikacijos, inžinierius įsipareigoja laikytis Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodekso. Dažnai tai svarbiau nei įstatymai ir techniniai reglamentai;
 • Turėdamas kortelę ir savo profilį STATREG, inžinierius ir jo darbdaviai gali naudotis plačiu kortelės funkcionalumu;
 • Objektyvus kvalifikacijos įrodymas Lietuvoje ir užsienyje;
 • Skatina kvalifikacijos tobulinimą, palengvina jo apskaitą ir pateikimą SPSC;
 • Padeda įrodyti turimas profesines kompetencijas, skatina įgyti naujas;
 • Verslui leidžia geriau atskirti kompetentingus specialistus, įvertinti specialistų supratimo, žinių ir gebėjimo lygį;
 • Galimybė verslui motyvuoti darbuotojus, skatinti gilinti žinias, didinti kompetencijas taip kuriant specialisto ir įmonės pridėtinę vertę;
 • Lengvai ir suprantamai susisteminta informacija apie specialisto kvalifikaciją;
 • Verslo motyvacija investuoti į aukštos kokybės pripažintus specialistus.
 • Standartizuoja ir kelia bendrą statybos inžinierių profesijos kompetencijų lygį;
 • Populiarina profesiją, verslo pasitikėjimą ir vertinimą;
 • Nustato kvalifikacijų lygius ir kompetencijas;
 • Suteikia daugiau skaidrumo;
 • Puiki statybos inžinierius savivertės priemonė ir galimybė įgyvendinti Statybos sektoriaus profesinį standartą;
 • Pageidaudamas profesinės kvalifikacijos, inžinierius įsipareigoja laikytis Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodekso. Dažnai tai svarbiau nei įstatymai ir techniniai reglamentai;
 • Kelia profesijos prestižą.

Kaip įsigyti inžinieriaus kortelę atestuotam specialistui?

Visas procesas nuo prisiregistravimo iki įvertinimo ir kortelės gavimo užtrunka 3 -15 d.d. Kortelės kaina ( “55 EUR”)

Kortelės užsakymo, dokumentų pildymo, vertinimo eiga:

Inžinierius prisiregistruoja statreg.lt, kur automatiškai persikelia savo duomenis iš SPSC sistemos (dokumentus taip pat galima pristatyti spausdintus į bet kurią vertinimo organizaciją);

  • Pateikia prašymą profesinei kvalifikacijai suteikti ir pasirenka vertinimo organizaciją;
  • Sistemoje elektroniniu parašu patvirtina, jog susipažino su Profesinės etikos kodeksu;
  • Pasirinktos organizacijos techninis darbuotojas peržiūri prašymą ir dokumentus;
  • Inžinierius gauna ir pasirašo sutartį su organizacija ir apmoka sąskaitą už vertinimą;
  • Techninis darbuotojas užpildo peržiūros protokolą sistemoje;
  • Organizacijos profesinių kvalifikacijų ekspertai, peržiūri protokolą, prašymą ir dokumentus bei priima sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo, užpildo protokolą sistemoje;
  • Organizacijos techninis darbuotojas užsako inžinieriaus kortelę ir įteikia arba išsiunčia ją statybos inžinieriui;
  • Profesinės kvalifikacijos kortelė galioja nuo kortelės išdavimo datos 5 metus.
  • Kortelės  atnaujinimas 15 EUR.

Kokie yra statybos inžinierių kvalifikacijos lygiai

Asmuo, siekiantis statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nurodytus Statybos sektoriaus profesiniame standarte PSF01 [10.14].
Asmens išsilavinimas ir profesinė patirtis turi atitikti statybos inžinerines veiklas ir statinius, kuriuose pageidaujama įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją.
Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama nuo aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. 

Minimalūs reikalavimai išsilavinimui:

 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, bakalauro laipsnis (6 mėn.)
 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, profesinio bakalauro laipsnis (6 mėn.)

Minimalūs reikalavimai išsilavinimui: 

 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, bakalauro laipsnis (3 metai)
 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, profesinio bakalauro laipsnis (4 metai)

Minimalūs reikalavimai išsilavinimui:

 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, magistro laipsnis  (5 metai)
 • Aukštasis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimas, daktaro laipsnis (5 metai)

Kvalifikaciją suteikiančios organizacijos

Profesinė kvalifikacija: Jaunesnysis statybos inžinierius, Statybos inžinierius, Vyriausiasis statybos inžinierius.

Statybos veiklos sritys: Statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė, statinio statyba, statinio statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra.

Statiniai – statinio dalys: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Profesinė kvalifikacija: Jaunesnysis statybos inžinierius, Statybos inžinierius, Vyriausiasis statybos inžinierius

Statybos veiklos sritys: Statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė, statinio statyba, statinio statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra

Statiniai – statinio dalys: Susisiekimo komunikacijos

Profesinė kvalifikacija: Jaunesnysis statybos inžinierius, Statybos inžinierius, Vyriausiasis statybos inžinierius.

Statybos veiklos sritys: Statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė, statinio statyba, statinio statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra.

Statiniai – statinio dalys: Hidrotechnikos statiniai

Profesinė kvalifikacija: Jaunesnysis statybos inžinierius, Statybos inžinierius, Vyriausiasis statybos inžinierius.

Statybos veiklos sritys: Statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė, statinio statyba, statinio statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra.

Statiniai – statinio dalys: Inžineriniai tinklai, statinio mechaninės inžinerinės sistemos, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Profesinė kvalifikacija: Jaunesnysis statybos inžinierius, Statybos inžinierius, Vyriausiasis statybos inžinierius.

Statybos veiklos sritys: Statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė, statinio statyba, statinio statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio naudojimo priežiūra.

Statiniai – statinio dalys: Inžineriniai tinklai, statinio mechaninės inžinerinės sistemos, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Profesinė kvalifikacija: Vyriausiasis statybos inžinierius.

Statybos veiklos sritys: Statinio projekto ekspertizė, statinio ekspertizė.

Statiniai – statinio dalys: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai