Profesinių žinių tobulinimo kursai – kainos skiriasi priklausomai nuo mokymo įstaigos, teirautis individualiai.

Nuo 2022 01 01 patvirtintos naujos minimalios kainos. Kaina gali skirtis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, lektorių, mokymo organizavimo vietos.

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI* TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, MOKYMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO MINIMALIOS KAINOS

 1. Statinio** statybos vadovas 
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 300 EUR (270 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)
 2. Statinio**statybos vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas; Statinio*** statybos techninės priežiūros vadovas
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 320 EUR (290 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 3. Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 300 EUR (270 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)
 4. Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas; Statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 320 EUR (290 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 5. Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 370 EUR (330 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 210 EUR (190 EUR LSIS nariams)
 6. Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas +  statinio** statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 400 EUR (360 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 230 EUR (210 EUR LSIS nariams)
 7. Statinio** projekto vadovas ir(ar) statinio**projekto vykdymo priežiūros vadovas ir (ar)  statinio** projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** ekspertizės vadovas
  1. Mokymai*** 250 EUR (230 EUR LSIS nariams)
 8. Neypatingojo statinio projekto vadovas ir(ar) neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 140 EUR (130 EUR LSIS nariams)
 9. Ypatingojo statinio projekto vadovas ir(ar)  ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 180 EUR (170 EUR LSIS nariams)
 10. Neypatingojo statinio projekto vadovas ir(ar) neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas +  statinio** statybos techninės priežiūros vadovas 
  1. Profesinių žinių vertinimas 180 EUR (170 EUR LSIS nariams)
 11. Ypatingojo statinio projekto vadovas ir(ar) ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas +  statinio** statybos techninės priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 210 EUR (190 EUR LSIS nariams)
 12. Statinio** projekto vadovas ir(ar) statinio** projekto vykdymo priežiūros vadovas +  statinio** projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio**ekspertizės vadovas; Statinio** projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** ekspertizės vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 240 EUR (220 EUR LSIS nariams)
 13. Statinio** projekto vadovas ir(ar) statinio** projekto vykdymo priežiūros vadovas +  statinio** statybos techninės priežiūros vadovas + statinio** projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** ekspertizės vadovas; Statinio** projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** ekspertizės vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 280 EUR (240 EUR LSIS nariams)
 14. Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas, statinio** dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  1. Mokymai*** 250 EUR (230 EUR LSIS nariams)
 15. Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 16. Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas + statinio** projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio** dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas; Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio** dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 150 EUR (140 EUR LSIS nariams)
 17. Statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas
  1. Mokymai***  100 EUR  (90 EUR LSIS nariams)
 18. Statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vykdymo priežiūros vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 130 EUR (120 EUR LSIS nariams)
 19. Statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) vykdymo priežiūros vadovas +  statinio** projekto dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas; Statinio** projekto dalies (nenurodytos  14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio** dalies (nenurodytos 14, 15, 16 punktuose) ekspertizės vadovas
  1. Profesinių žinių vertinimas 150 EUR (140 EUR LSIS nariams)
 20. Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
  1. Mokymai*** + profesinių žinių vertinimas 190 EUR (170 EUR LSIS nariams)
  2. Profesinių žinių vertinimas 110 EUR (100 EUR LSIS nariams)

Pastabos:

*  1-19 punktuose nurodytos kainos taikomos ir asmenims, siekiantiems papildyti (pareigomis, statiniais (išskyrus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje)  ir(ar) statybos darbų sritimis) turimą kvalifikacijos atestatą. Pakartotinai laikant profesinių žinių egzaminą taikoma 50 procentų nuolaida nuo nurodytų kainų (nepriklausomai nuo profesinių žinių perlaikymų skaičiaus). 

** nurodytos kainos taikomos asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti tiek ypatingųjų, tiek  neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.  

*** asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti nurodytas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, mokymų apimtį nustato mokymus organizuojanti LSIS bendrija (tikrasis narys). Jei asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas, paslaugų kaina skaičiuojama pagal formulę Kaina = išklausytų valandų skaičius × 18 EUR + profesinių žinių vertinimo kaina.

ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ TEISĘ EITI STATINIO STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVO PAREIGAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS*

Kvalifikacijos tobulinimo 1 (vienos) val./ akad. val. kaina** 18 EUR (LSIS nariams 15 EUR)

Kompleksinių (min. 20 val.) kvalifikacijos tobulinimo mokymų kainos:

 1. Statinio statybos vadovas ir(ar) statinio statybos techninės priežiūros vadovas
  1. 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 2. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir(ar)  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  1. 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 3. Statinio projekto vadovas ir(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio ekspertizės vadovas
  1. 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 4. Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  1. 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)
 5. Statinio projekto dalies (nenurodytos  4 punkte) vadovas ir(ar) statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas
  1. 250 EUR (LSIS nariams 230 EUR)

Vienos dienos (min. 8 akad.val. ) kvalifikacijos tobulinimo mokymų kainos:

 1. Statinio statybos vadovas ir(ar) statinio statybos techninės priežiūros vadovas
  1. 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 2. Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas ir(ar)  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
  1. 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 3. Statinio projekto vadovas ir(ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto ekspertizės vadovas ir(ar) statinio ekspertizės vadovas
  1. 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 4. Statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)  statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
  1. 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)
 5. Statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vadovas ir(ar) statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) vykdymo priežiūros vadovas ir(ar)   statinio projekto dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies (nenurodytos 4 punkte) ekspertizės vadovas
  1. 120 EUR (LSIS nariams 110 EUR)
 6. Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
  1. 125 EUR (LSIS nariams 115 EUR)

Pastabos

*  nurodytos minimalios kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainos. Kiekviena LSIS bendrija (tikrasis narys) gali taikyti didesnes nei nurodyta  teikiamų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainas, priklausomai nuo mokymo organizavimo būdo (formos), apimties, turinio, tiesioginių sąnaudų ir kitų faktorių. LSIS nariams taikoma 10 procentų nuolaida nuo pradinės, LSIS bendrijos (tikrojo nario) nustatytos,  kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kainos. 

** nurodytas valandinis kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įkainis taikomas, kai asmuo pageidauja dalyvauti ne visos apimties mokymuose, o išklausyti tik atskiras mokymo temas.