Rugsėjo mėnesį kaip ir kasmet įvyks vienas didžiausių ir svarbiausių metų renginių Lietuvos statybininkų bendruomenei – Statybininkų dienos šventė.
Statybininkų diena – tai jau 23-us metus iš eilės organizuojama profesinė šventė, skirta pagerbti visus Lietuvos statybininkus ir įtraukta į valstybės atmintinų dienų sąrašą. Šventinis renginys kasmet suburia apie 400 dalyvių iš statybos verslo, valdžios, mokslo ir švietimo institucijų, giminingų asociacijų ir organizacijų.

Ši šventė mūsų bendruomenei svarbi dar ir todėl, kad mes apdovanosime Metų statybos inžinierius, kurie gerina savo profesijos prestižą dirbdami profesionaliai ir laikydamiesi etikos kodekso. Apdovanojimai „2022 metų statybos inžinierius“ skiriami šiose nominacijose:

  • Metų statybos inžinierius – projektuotojas – į apdovanojimą gali pretenduoti statinio projekto vadovai, statinio projekto dalių vadovai, kiti tiesiogiai statinių projektavimo procese dalyvaujantys inžinieriai; 
  • Metų statybos inžinierius – statybos vadovas – į apdovanojimą gali pretenduoti statinio statybos vadovai,  statinio specialiųjų statybos darbų vadovai, kiti tiesiogiai statinių ar statinių dalių statybos procese dalyvaujantys inžinieriai;
  • Metų statybos inžinierius – statybos techninis prižiūrėtojas – į apdovanojimą gali pretenduoti statinio  statybos techninės priežiūros vadovai, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, kiti tiesiogiai statinių ar statinių dalių statybos priežiūros procese dalyvaujantys inžinieriai.

Siūlymus apdovanojimui „2022 metų statybos inžinierius“ gali teikti projektavimo, statybos, statybos valdymo ir priežiūros veiklą vykdančios įmonės, statytojai (užsakovai), visuomeninės organizacijos (sąjungos,  asociacijos ir kt.) arba patys kandidatai asmeniškai. 

Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas „2022 metų statybos inžinierius“ ir atminimo dovana su užrašu – „2022 metų statybos inžinierius“, nurodant apdovanotojo vardą ir pavardę.

Apdovanojimo pažymėjimą pasirašo LSIS prezidentas ir LSA prezidentas. Apdovanojimą įteikia LSIS prezidentas ir LSA prezidentas  (arba kiti įgalioti asociacijų atstovai) profesinės Statybininkų dienos šventės renginyje. Informacija apie apdovanojamą „2022 metų statybos inžinierių“ skelbiama LSIS ir LSA informaciniais kanalais bei naujienų portaluose. 

Viskas ką Jums reikia padaryti, tai perskaityti nuostatus, užpildyti paraišką ir atsiųsti mums lsis@lsis.lt iki rugpjūčio 15 d.

Įvertinsime ir pagerbsime statybos sektoriuje dirbančius inžinierius, jų profesionalumą, kvalifikaciją, ištikimybę profesijai, profesinės etikos laikymąsi ir puoselėjimą, veiklos indėlį į statybos ir bendros Lietuvos ūkio pažangos kūrimą, kasmet organizuoja ir vykdo konkursą „METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“.

Konkursas tampa vis populiaresnis ir kasmet matome vis didėjantį dalyvių skaičių, kas rodo profesijos prestižo augimą ir dėmesį skiriamą šiai specialybei.

INFORMACINIS PARTNERIS: