ECCE narių-organizacijų atstovai prie viešbučio ARTIS Vilniuje

Spalio mėnesį Lietuvos statybos inžinierių asociacijos (LSIS) Vilniuje surengtame susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama bendradarbiavimui skatinti, keistis žiniomis ir spręsti statybos inžinierių profesijai kylančius iššūkius bei galimybes. Į jį susirinko daugelio Europos šalių ir tarptautinės bendruomenės statybos inžinierių profesinių organizacijų atstovai.

Europos statybos inžinierių tarybos prezidentas dipl. inž. Andreas Brandner, atidarydamas 77-ąjį ECCE generalinį susirinkimą, akcentavo mokymosi visą gyvenimą svarbą. Jis pabrėžė, kad sparčių ir dramatiškų pokyčių ir raidos eroje būtina reguliariai atnaujinti žinias ir turėti sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį inžinierių kvalifikacijos tobulinimą. Pasak A. Brandner, tvarumo svarbai visuomenėje didėjant, statybos inžinieriai turi unikalią galimybę prisidėti prie jo tikslų įgyvendinimo projektavimo, statybos ir pastatų naudojimo procesuose, bet tai neįmanoma be naujausių žinių ir aukštos kvalifikacijos.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) prezidentas prof. Žymantas Rudžionis supažindino europiečius kolegas su daugiau nei prieš 30 metų įkurtos LSIS istorija, jos misija atstovauti statybos inžinieriams. LSIS ir toliau auga, stiprėja, telkdama dėmesį į svarbiausių šios srities iššūkių sprendimą.

Vienas iš pagrindinių paminėtų iššūkių yra statybos inžinierių savivaldos siekis, profesionalumo didinimas, ypač skaitmeninės statybos srityje, ir tvarios statybos principų diegimas.

Nors forumas visų dalyvių nuomone buvo labai sėkmingas, neatsakytų klausimų liko daug – inžinieriams reikia konkretesnių kriterijų, aiškesnių metodų ir uždavinių. Pagrindinę renginio temą tęsia ir artimiausi LSIS planai: (1) tobulinti ir atnaujinti inžinierių mokymo programas, (2) pavasarį surengti dar vieną konferenciją tvarumo tema, įtraukiant dar daugiau verslo bei institucijų atstovų, kad ECCE Tvarumo forume aptartos idėjos galėtų būti toliau plėtojamos.

ECCE darbai po 77-ojo visuotinio susirinkimo

  1. Europos inžinierių dalyvavimas Ukrainos atstatyme

Be aplinkai nekenksmingų statybos metodų plėtojimo, tarp svarbiausių užduočių išlieka Ukrainos atstatymas po ginkluoto konflikto. Žinoma, čia ir Lietuvos, ir kitų Europos šalių statybos inžinieriams tenka svarbus vaidmuo.

Europos šalių dalyvavimo atstatant Ukrainą svarbą atspindėjo ir vieno iš Ukrainos statybos inžinierių tarybos įkūrėjų, Ivano Nazarenko, pranešimas, kuriame kalbėtojas pateikė įžvalgų apie dabartinę Ukrainos būklę, pripažindamas, kad tauta susiduria su sudėtingomis aplinkybėmis dėl didelio masto Rusijos agresijos. Pasak jo, nekilnojamojo turto ir infrastruktūros nuostoliai šalyje siekia apie 150 mlrd. Amerikos dolerių; liūto dalį šioje sumoje sudaro griuvę gyvenamieji namai.

Ukrainos atstovas išreiškė padėką už tarptautinę paramą. P. Nazarenko pabrėžė Ukrainos inžinierių dalyvavimą rengiant nacionalinę pokario atstatymo programą ir būtinybę rengti naujus, moderniai mąstančius specialistus – jų esą trūksta. Jis paminėjo savo organizacijos pastangas bendradarbiauti su pedagogais, mokslininkais ir statybos įmonių vadovais. P. Nazarenko pareiškė esąs pasirengęs toliau bendradarbiauti su kolegomis iš Europos ir paprašė ECCE bei jos narių-organizacijų pagalbos.

  1. Internetinė statybos inžinerijos duomenų bazė

Generaliniame susirinkime ECCE viceprezidentas Platonas Stylianou pranešė apie naują ECCE iniciatyvą atnaujinti oficialią knygą „Civilinės inžinerijos profesija Europoje“.

Kartu su kolegomis Andreas Brandner, Jeanette Muñoz Abela ir Maria Karanasiou, Platonas Stylianou vadovauja darbo grupei, atsakingai už projekto progresą. Ši iniciatyva apima knygos apie Europos civilinės inžinerijos profesiją (paskutinis leidimas išleistas 2005 m.) peržiūrą ir atnaujinimą bei elektroninės jos versijos sukūrimą.

Projekto tikslas – sukurti internetinę duomenų bazę, skirtą su inžinerija susijusiai informacijai saugoti ir šalims palyginti, o taip pat sukurti skaitmeninę redaguojamą knygą. Ji taptų aktualiausiu ir lengvai prieinamu informacijos šaltiniu visiems profesijos atstovams Europoje. Svarbiausios užduotys – turinio bei struktūros atnaujinimas, naujų skyrių įtraukimas ir duomenų iš Europos šalių surinkimas.

Projektą tikimasi užbaigti 2025 m. antrąjį ketvirtį. Šiuo metu rengiami internetiniai klausimynai duomenimis rinkti. Tikimasi, kad į šį procesą savanoriškai įsitrauks ECCE nariai.

  1. Statybos praktikos tvarumo užtikrinimas

77-ajame ECCE visuotiniame susirinkime buvo nagrinėjamos įvairios temos, susijusios su tvaria statybos praktika. LSIS vykdomasis direktorius Robertas Encius pristatė apklausos apie tvarumą statyboje, į kurią prieš susirinkimą atsakė ECCE nariai, rezultatus.

Buvo pabrėžta, kaip svarbu suderinti statybos sektoriaus tikslus su ES darnaus vystymosi tikslais (DVT) ir keisti požiūrį į tvarumą. Aptarti iššūkiai, susiję su statinio informacinio modeliavimo (BIM) pritaikymu, žiedine ekonomika ir tvarumo programų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Pabrėžta atliekų tvarkymo, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, BIM, energijos vartojimo efektyvumo ir inžinierių kvalifikacijos kėlimo svarba bei esamų tvarumo standartų ribotumas. Ryškėja poreikis atsižvelgti į tvarumo aspektų visumą, ugdyti holistinį požiūrį į statybos „žalumą“. Tam būtinos viešos diskusijos apie tvarumą plačiąja prasme, sisteminis mąstymas ir inžinerinių žinių ugdymas – pastarojoje srityje šiuo metu darbuojasi ir LSIS.

Minėtos temos buvo konkrečiau aptartos viešai transliuotame statybos inžinierių forume. Visą jo įrašą galima rasti ECCE Youtube kanale.

Europos statybos inžinierių forumas apie tvarumą statyboje

 

ECCE civilinės inžinerijos inžinierių forumas apie tvarumą statyboje

ECCE statybos inžinierių forumas „Tvarumas statyboje” – esminis ECCE visuotinio susirinkimo elementas. Jis – puiki proga apsikeisti žiniomis ir spręsti problemas bei aptarti galimybes, su kuriomis susiduria statybos inžinieriai. Šis renginys ne tik užbaigė dvi dienas trukusį ECCE narių susitikimą Vilniuje, bet ir įkvėpė LSIS suorganizuoti dar vieną tarptautinę konferenciją tvarumo tema Lietuvoje (daugiau informacijos apie ją – artėjant pavasariui!).

Primename apie forume kalbėjusius tris pagrindinius pranešėjus ir jų temas:

Visų jų pranešimų santrumpas galite peržiūrėti paspaudę ant nuorodų.

Po pranešimų surengta panelinė diskusija, kurią vedė architektė, statybos inžinierė, ECCE vykdomosios valdybos narė dr. Jeanette Muñoz Abela ir LSIS direktorius statybos inžinierius Robertas Encius. Diskusijoje dalyvavo visi trys forumo pranešėjai, o taip pat ECCE prezidentas Andreas Brandner, Lietuvos respublikos aplinkos viceministrė dr. Daiva Veličkaitė-Matuzevičė, Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto politikos grupės vadovas Dainius Čergelis ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas, statybos inžinierius  Dalius Gedvilas.

ECCE forumas „Tvarumas statyboje” suteikė galimybę ekspertams iš esmės aptarti tvarumo vaidmenį statybų pramonėje ir praktinį tvarumo kriterijų pritaikymą.

Renginio metu pranešėjai gilinosi į įvairius svarbius aspektus, įskaitant atsinaujinančių medžiagų naudojimą viešuosiuose statiniuose, geresnį duomenų prieinamumą kokybės vertinimui statyboje, gyvavimo ciklo vertinimo metodikų diegimą ir skaitmeninių priemonių naudojimą tvarumo analizei. Be to, forume pabrėžta anglies dioksido emisijų mažinimo, tikslaus modeliavimo ir duomenų analizės statybos procesuose svarba, pabrėžiant prieinamų ir patikimų duomenų poreikį priimant sprendimus.

Diskusijose taip pat buvo aptariamos tokios sąvokos kaip daugkartinio naudojimo ir išardomos pastatų konstrukcijos, statybos galimybės sudėtingomis žiemos sąlygomis ir būtinybė priimti makrolygmens tvarius sprendimus. Dr. D. Veličkaitė-Matuzevičė ECCE statybos inžinierių forumas apie tvarumą statyboje Dalyviai pabrėžė švietimo, reguliavimo priemonių ir įgūdžių ugdymo svarbą skatinant tvarią praktiką, kartu sprendžiant tokius iššūkius kaip „žaliasis plovimas“ (angl. greenwashing), standartizavimas ir pakartotinis jungčių panaudojimas statyboje.

Apskritai skambėjo žinia, kad būtina teikti pirmenybę tvarumui ir sklandžiai integruoti jį į visą medžiagų

gyvavimo ciklą, siekiant sukurti efektyvius ir ekologiškus pastatus, kartu pabrėžiant bendradarbiavimo ir reguliavimo kliūčių šalinimo vertę.

Išsamų 77-ojo ECCE visuotinio susirinkimo medžiagos, pranešimų ir nuotraukų rinkinį galima rasti oficialioje ECCE interneto svetainėje.