Europos Komisija svarsto galimybes plėsti profesijų, kurioms galėtų būti taikoma Europos profesinė kortelė (toliau – EPK) sąrašą.

2021 m. sausio 29 d. vykusiame Europos profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių posėdyje buvo įvardintos dvi profesijos (statybos inžinieriaus ir gydytojo), kurioms galėtų būti taikoma tokia procedūra.

Europos Komisija pažymi, kad EPK (The European professional card (EPC) pagreitina specialistų, norinčių dirbti kitose valstybėse narėse pagal reglamentuojamą profesiją, profesinių kvalifikacijų pripažinimą, kas ypatingai svarbu siekiant užtikrinti laisvo asmenų judėjimo principą.

Pasitikrinti Europos profesinės kortelės galiojimą galima šioje nuorodoje