Europos jaunųjų inžinierių organizacija atstovauja 350 000 jaunų statybos inžinierių Europoje iš 22 valstybių.

Europos jaunieji inžinieriai atliko individualių jaunų inžinierių (n = 223, 24 tautybės) ir keturių nacionalinių inžinerijos asociacijų (atstovaujančios apie 45 000 jaunų inžinierių) apklausą.

Tyrimas susijęs su profesinio mobilumo tema, visų pirma profesinių kvalifikacijų direktyva, Europos profesinė kortele ir bendraisiais mokymo principais.
55 procentai specialistų yra sunerimę dėl savo profesinės kvalifikacijos pripažinimo kitose Europos Sąjungos šalyse.

Pilną informaciją apie šį svarbų tyrimą galite perskaityti šioje nuorodoje:

Position paper / Informacinis leidinys PDF