STATYBOS INŽINIERIUS – PRESTIŽINĖ IR LABAI ATSAKINGA PROFESIJA

Linas Adomavičius Saulius Bekampis LSIS

  • 2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga vienbalsiai išsirinko Jus vadovauti šiai organizacijai. Ką asmeniškai Jums tai reiškia? Kaip jaučiatės?

2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos visuotinis susirinkimas vyko Marijampolėje, mano gimtajame Suvalkijos krašte, kaip krepšininkai pasakytų namuose ir sienos padeda, taip nutiko ir man. Buvau išrinktas vadovauti LSIS. Tai lyg ir pamalonino iš vienos pusės, bet iš kitos – supratau kokia didelė atsakomybė tenka kaip organizacijos vadovui. Nors kaip pelno siekiančių gamybos ir statybos įmonių vadovas skaičiuoju 23 metus, bet puikiai suprantu, kad  tai ne tas pats kas vadovauti visuomeninei organizacijai. Ten veiklos rezultatas įmonės masteliu labai lengvai išmatuojamas apyvarta ir pelnu. Čia nėra nei vieno, nei kito. Visuomeninė organizacija ne pelno siekianti, bet siekianti gražesnės Lietuvos, siekianti geresnio gyvenimo savo nariams, gal net naudos ir kas svarbiausia tai gali tapti gyvenimo mokykla jauniems statybos inžinieriams. Taigi iššūkiai neišvengiami, bet yra ir geroji naujiena – LSIS prezidiumą sudaro labai stipri komanda.

  • Kokie Jūsų tikslai, lūkesčiai, kuriuos norėtumėte įgyvendinti savo kadencijos metu?

Mano tikslas LSIS padaryti labiau matomą, labiau žinomą, padaryti „Juodąja skyle“ gerąja prasme, kad ji įtrauktų („prarytų“)  visus statybos inžinierius, nepriklausomai nuo amžiaus, visus kurie norėtų dalintis sukaupta profesine išmintimi ir jaunus inžinierius kurie jaučia nepasotinamą žinių troškulį. Pasiekti, kad atskirų narių sinergija leistų pasiekti bendrą tikslą, statybos inžinieriaus profesijai grąžinti jos prestižą,  kad prieš pavardę parašytos trys raidės „Inž.„ reikštų profesionalumą ir visuotinę pagarbą. Būtų teisinga, kad šalia pastatą suprojektavusio architekto, kuris sukūrė grožį, pavardės, atsiratų ir konstruktoriaus pavardė, kuris tą grožį padarė tvariu.

  • Ką Jums reiškia statybos inžinieriaus profesija? 

Man statybos inžinieriaus profesija reiškia, pirmiausia mokymąsi visą gyvenimą ir gyvenimo būdą. Kai mokiausi VISI, medžiagų atsparumas, statybinė mechanika, braižomoji geometrija ir kiti „kieti“ mokslai buvo patys mėgstamiausi ir geriausiai sekėsi.  Baigęs studijas ir įgijęs inžinieriaus statybininko kvalifikaciją, 5 metus dirbau inžinieriumi konstruktoriumi, du metus – konstruktorių biuro viršininku ir šešis metus – vyriausiuoju konstruktoriumi. Kad kilti karjeros laiptais turėjai žinoti daugiau, nei tas kuris buvo prieš tave. Tai stipriai motyvavo. 

  • Kodėl ir kaip pasirinkote šią profesiją? Kokias alternatyvas dar svarstėte?

Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje žinojau, kad būsiu statybos inžinieriumi. Beje, turėjau ir slaptą svajonę – būti lakūnu, tačiau, kaip buvusio politinio kalinio sūnus, neturėjau net mažiausios galimybės juo tapti prie sovietų valdžios. Gyvenome dar senelio, stambaus Suvalkijos ūkininko statytame vienkiemyje, kuriame buvo šeši dideli pastatai. Taigi seni pastatai pastoviai reikalavo remonto. Pirmųjų dailidės darbų ir skiedromis dengti stogus išmokau iš tėčio, suvirinti metalą ir įrengti elektros instaliaciją išmokė vyresnis brolis, mūryti išmokau savarankiškai. Baigdamas vidurinę praktiškai mokėjau visus statybos darbus. Mane žavėjo puikus senovės meistrų, stačiusių sodybą, tūrių ir proporcijų suvokimas, laikančių konstrukcijų stiprumo ir pastovumo išmanymas. Be jokios abejonės norėjau būti panašus į tuos kažkada gyvenusius ir dirbusius inžinierius, kurių darbai  ir šiandien gyvena.

  • Koks šiandien yra statybos inžinierius ir koks jis bus ateityje? Kokių kompetencijų reikia ir reikės?

Manau, kad šiandien statybos inžinieriai yra labiau užsidarę savo laiko stokos  ir individualumo užburtame rate. Neišvengiamai privalėsime keistis, turėsime išmokti dirbti komandoje. Jau šiandien inžinierių techninį  darbą labai palengvina kompiuterinė programinė įranga. Ateities inžinieriams neužteks turėti tvirtus teorinius pagrindus, skaitmeninį raštingumą, bet bus būtina turėti išlaisvintą kūrybiškumą, gerą kompiuterinių programų įvaldymą ir išmanyti naujausias statybų technologijas. Ne už kalnų, kai BIM (pastatų informacinis modeliavimas – tai skaitmenizuotas visas pastato gyvavimas, nuo suprojektavimo, statybos, eksploatacijos, rekonstrukcijos ar remonto iki nugriovimo) koordinatoriai taps pačiais reikalingiausiais specialistais statyboje.  Jie bus tiltu tarp visų statybos proceso dalyvių. 

  • Kokie pokyčiai laukia statybos inžinierių artimiausiu metu Lietuvoje? Europoje?

Šiandien ir ateityje statybos inžinieriams kaip ir visai žmonijai iššūkis kaip sumažinti anglies dioksido išmetimus. Teigiama, kad net 39%  viso pasaulio anglies dioksido išmetimų susiję su pastatais. 11% statybinių medžiagų gamyba ir pats statybos technologinis procesas ir net iki 28% anglies dioksido  išskiria pačių pastatų eksploatacija. Kaip sumažinti energijos sąnaudas, kaip padaryti, kad pastatai būtų draugiški aplinkai ir tuo pačiu užtikrintų komfortiškas gyvenimo ir darbo juose sąlygas. Tai dabarties ir ateities statybos mokslininkų, statybos inžinierių, technologų ir architektų rūpestis ir socialinė atsakomybė.

  • Koks, Jūsų manymu, yra pagrindinis LSIS veiklos tikslas? Misija? 

Pagrindinis tikslas siekti, kad statybos inžinierius būtų savo profesijos riteris, kurio ginklas būtų žinios. Kad bendrijos nariai padėtų vienas kitam siekti profesionalumo. Labai norėčiau, kad LSIS atsirastų žinių dalijimosi platforma pagal veiklas: projektavimas, statyba, techninė priežiūra ir ekspertizė, ar kažkaip kitaip. Bet esmė tame, kad tai nebūtų Chat‘as pasiplepėjimui, bet platforma kur būtų dalijamasi dalykine patirtimi ir sprendžiami techniniai klausimai.

  • Ką manote apie profesinį etikos kodeksą? Kodėl tai svarbu?

Etikos kodeksas yra labai svarbus dokumentas. Nelabai įsivaizduoju kaip galėtų egzistuoti sąjunga be principų ir vertybių rinkinio, be elgesio standarto ar kitaip tariant  be elgesio gido.

Vienas iš tikslų yra įteisinti Etikos kodeksą įstatymiškai. Etikos kodekso principų pažeidimo atvejais,  atsakomybė statybos inžinieriams būtų numatyta Statybos įstatyme.

  • Ką, kaip naujasis prezidentas, norėtumėte pakeisti? Kokie LSIS veiklos pasiekimai Jus labiausiai džiugina?

Norėčiau, kad dažnai užduodamą klausimą kokios naudos galiu tikėtis būdamas  inžinierių bendruomenės nariu, ką aš galiu gauti, pakeistų – o ką aš galiu duoti,  tai bendruomenei. Norėčiau glaudesnio bendradarbiavimo su pagrindinėmis statybos inžinierių kalvėmis – VGTU ir KTU.  Džiugina, stipri komanda, turiu omenyje prezidiumą ir direktorių, daug tikiuosi ir iš jaunųjų statybos inžinierių komiteto. Džiugina, kad jau 2020 m. vasario 1 d. Planuojama pradėti vykdyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą specialistams turintiems galiojantį SPSC išduotą atestatą.  

Kviečiu prie mūsų bendruomenės prisijungti aktyvius ir norinčius dėl savo profesijos ką nors nuveikti statybos inžinierius (-es), amžiaus cenzo nėra. Visų jūsų indėlis yra labai svarbus.