2022 metų gruodžio 14 d. 14 val. kviečiamas LSIS kongreso narių posėdis. Posėdis organizuojamas mišriuoju būdu: norinčius ir galinčius kviečiame atvykti į Vilnių, verslo centrą k29 (Konstitucijos pr. 29), o pageidaujantys galės prisijungti nuotoliniu būdu arba svarbiais klausimais balsuoti raštu.

Pagrindiniai darbotvarkės klausimai:

  1. Darbotvarkės tvirtinimas.
  2. Prezidiumo 2022 metų veiklos ataskaitos aprobavimas.
  3. Kongreso darbo grupių organizavimas aktualiomis temomis.
  4. Kiti klausimai.
  5. Posėdžio svečių pranešimai ir pasisakymai.
  6. Diskusija ir pasiūlymai LSIS veiklai.

Darbotvarkė bus patikslinta gavus kongreso narių pasiūlymus, jų laukiame iki gruodžio 1 dienos el. paštu lsis@lsis.lt .

Jei esate kongreso narys ir negavote kvietimo į kongreso posėdį jūsų pateiktu el. paštu, prašome skubiai siųsti jūsų naujus kontaktus el. paštu lsis@lsis.lt .

#DidžiuojamėsBūdamiInžinieriais

LSIS Kongreso posėdis