Lietuva 29-ąjį kartą mini Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. 

Pagerbiame Sausio 13-osios aukas ir prisimename, kodėl esame laisvi. Didžiuojamės tais, kurie neliko abejingi, kovojo ir gynė mūsų valstybę ir nepriklausomybę.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas Algirdas Vapšys tą dieną statybos inžinieriams rašė kreipimąsį ragindamas susivienyti, nepalikti vienų:

“Brangūs kolegos,

Lietuvos Respublikai, jos žmonėms atėjo sunkus metas – vyksta militarinė okupacija. Po tankų vikšrais ir nuo kulkų žūsta taikūs žmonės. Niokojama tai, ką mūsų architektai, inžinieriai ir darbininkai sukūrė savo protu ir rankomis.

Sovietų sąjunga militaristinės jėgos pagalba užgrobia mūsų spaudos, radio ir televizijos pastatus. Tuo mėginama sukelti chaosą, nežinią ir dezinformaciją. Sovietų sąjungos televizija ir radijas skleidžia melą apie mus.

Mes kreipiamės į Jus brangūs kolegos, jeigu Jums brangi demokratija ir žmonijos idealai, neplaikite mūsų vienų. Tegu visa jėga prabilsta Jūsų sąžinė ir profesinis solidarumas.”

Andriaus Ufarto nuotrauka / Delfi