Pranešame, kad balandžio, gegužės mėnesį galite tobulinti savo žinias nuotoliniu būdu. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) nariai šiuo metu vykdo registraciją į mokymus ir bei žinių tikrinimą:

Statybos inžinierius, kurie naudodami šiuolaikines technologijas toliau tęsia darbus biure ar namuose, kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose.

LSIS KAUNO APSKRITIES BENDRIJA

Esame pasirengę nuotoliniu būdu vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus ir pageidaujančių įgyti projekto dalies vadovų, statybos (spec.darbų) vadovų ir techninės priežiūros vadovų įžanginius mokymus bei profesinių žinių patikrinimą. Nuo 2020 m. balandžio 15 d. pradedame PDV (konstruktorių) nuotolinius mokymus Zoom aplinkoje, todėl kviečiame registruotis visus (ausra@kasib.lt), kuriems reikia prasitęsti, papildyti ar įgyti naujus kvalifikacijos atestatus. Kita mokymo kursų pradžios data ir laikas bus skelbiamas www.kasib.lt internetiniame tinklalapyje.  

VGTU KOKYBĖS VADYBOS CENTRAS

2020 m. balandžio 24 d. mokymai skirti statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovams, statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vykdymo priežiūros vadovams ir statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizės vadovams;

2020 m. balandžio 27, 28, 29, 30 d., gegužės 4, 5, 6 d. mokymai skirti statinio statybos vadovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio specialiųjų statybos darbų vadovams, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovams. Nuotolinius mokymus organizuoja ir atlika vadovaujantis VšĮ VGTU Kokybės vadybos centro nuotoliniu būdu vykdomo statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimo Taisyklėmis. Registracija nuorodose, taip pat informacija teikiama telefonais: 8-619-85869 arba 8-699-99243