2019 m. rugsėjo mėnesį pirmą kartą susitikę su Europos jaunųjų inžinierių atstove Milda Pladaite, kuri tuo metu buvo šios organizacijos viceprezidentė, LSIS organizacija inicijavo jaunųjų Lietuvos statybos inžinierių komiteto (JSIK) steigimą ir jau 2019 m. lapkričio mėnesį įvyko pirmasis JSIK steigiamasis susirinkimas. 

LSIS susitikimas su EYE

LSIS susitikimas su EYE

LSIS posėdis

Jaunųjų statybos inžinierių steigiamsis susirinkimas

Šiemet buvo planuojamas gyvas komiteto narių susitikimas Makedonijoje, kad būtume oficialiai priimti į Europos jaunųjų inžinierių (EYE) organizaciją, tačiau dėl COVID-19 situacijos susitikimą nuspręsta rengti nuotoliniu būdu. 

2020.05.10 LSIS JSIK dalyvavo EYE tarybos posėdyje nuotoliniu būdu, kurio metu JSIK komiteto nariai Šarūnas Bekampis ir Justinas Augustinas pristatė LSIS bendruomenę. JSIK nariai taip pat pranešime pristatė savo komiteto darbo tikslus, kurie glaudžiai susiję ir vienodai aktualūs visoms Europos inžinierių organizacijomis t.y.:

  • Vienyti ir atstovauti jaunųjų statybos inžinierių interesus;
  • Garsinti ir didžiuotis LSIS narių atliktais darbais;
  • Dalintis patirtimi ir kontaktais;
  • Organizuoti išvykas ir susirinkimus į išskirtinius statybos objektus;
  • Organizuoti diskusijas įvairiais statybos klausimais;
  • Sukurti statybos inžinierių komunikacinę platformą;
  • Pritraukti naujus narius.

 LSIS vieningu EYE tarybos narių sprendimu buvo priimta kaip nauja EYE narė ir įgijo balsavimo teisę tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdis truko 6 val., tačiau neprailgo, nes buvo sprendžiami EYE plėtros ir tolimesnės ateities klausimai (“Youth forum – EYE Macedonia” konferencijos atidėjimas, veiklos finansinė ataskaita, viceprezidentų rinkimai, naujų narių pritraukimo klausimai, balsavimo teisių svarstymai, metinės veiklos apžvalga pagal viceprezidentų kuruojamas sritis ir kt.). 

LSIS JSIK nariai ne tik turėjo galimybę pasimokyti iš profesionaliai moderuojamo nuotolinio posėdžio, tačiau galėjo dar kartelį įsitikinti, kad EYE sprendžia aktualias ir JSI svarbias problemas. 

Norime padėkoti EYE prezidentui Frederik Schulze Spüntrup ir viceprezidentei (LSIS narei) Mildai Pladaitei už aktyvų palaikymą ir pagalbą rengiantis stojimui į EYE organizaciją.

EYE LSIS engineers members

EYE LSIS members