LSIS kreipėsi į LR Aplinkos Ministeriją bei LR Ekonomikos ir Inovacijų ministeriją dėl skatinamųjų stipendijų Statybos Inžinerijos studijoms. Rašte Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidentas Saulius Bekampis ir direktorius Linas Adomavičius kreipėsi į minėtas institucijas dėl paramos Statybos studijų krypties studentams. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga teigiamai vertina tikslinių skatinamųjų stipendijų skyrimą regionų aukštosiose mokyklose vykdomų studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir regionų investicinio patrauklumo didinimu, bakalauro studijų pirmakursiams.
Buvo išreikštas apgailestavimas, kad Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 4-672 „Dėl studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“ patvirtintame studijų programų sąraše nėra Statybos inžinerijos studijų krypties programų.
LSIS bendruomenė mano, jog mažinant regioninę atskirtį statybos sektoriaus specialistų poreikis regionuose yra toks pat didelis, o jų rengimas toks pat svarbus, kaip ir elektros, elektronikos, mechanikos, informatikos specialistų.
Statybos inžinerijos studijų programose ruošiami ateities statybos inžinieriai, kurie įgyvendins skaitmeninimo, tvarumo – Green Deal ir Pramonė 4.0/Statyba 4.0 principus Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomikose.
Šios 3 kryptys yra prioretizuojamos Europos Sąjungos, kaip aukštą pridėtinę vertę kuriančios, todėl talentų pritraukimas į statybos inžinerijos mokymų programas yra strategiškai būtinas.
LSIS prašo skirti tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, įstojusiems į regioninėse aukštosiose mokyklose vykdomas Statybos inžinerijos studijų krypties programas.