Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Mykolo Romerio universitetu gruodžio 10 d. organizavo nuotolinę konferenciją „Statybos kodeksas – mažiau reguliavimo, daugiau galimybių“.

Statybos sektorius užima svarbią vietą valstybės ekonomikos struktūroje ir nuolat vystosi, kinta. Statybos sektoriaus dalyviai reiškia pastebėjimus, kad statybų proceso normavimas yra pernelyg detalus, nedraugiškas vartotojui. Dėl to kyla diskusijų, ar nevertėtų kodifikuoti statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų, taip susisteminant ir kokybiškai peržiūrint šiuo metu esantį teisinį reguliavimą.

Ši konferencija buvo skirta aptarti esamą statybos sektoriaus teisinio reguliavimo situaciją Lietuvoje, apibendrinti užsienio šalių tendencijas bei pristatyti siūlomas statybos sektoriaus teisinio reguliavimo pokyčio Lietuvoje alternatyvas.

Konferencijoje dalyvavo įvairių profesijų atstovai, dirbantys su statybos procesų teisiniu reguliavimu. Pranešimus skaitė Lietuvos statybos inžinierių sąjungos projektų direktorius Robertas Encius, Lietuvos architektų rūmų, Vilniaus miesto ir Kauno rajono savivaldybių atstovai, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino Technikos universiteto mokslininkai, teisininkai ir kiti.

Konferencijoje pranešėjai pristatė ir nagrinėjo pastarojo meto statybos sektoriaus pokyčius, iššūkius ir tendencijas.

Pranešimo tema “LSIS STATYBOS DALYVIŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO VIZIJA: ŽALIA ŠVIESA SAVIREGULIACIJAI, SKATINAME PROFESINĘ ETIKĄ, TOBULINAME REGLAMENTAVIMĄ”

Pagrindiniai pranešimo akcentai:
Reglamentavimas reikalingas. Visiška savireguliacija negalima, nes statybos inžinierius – Reglamentuojamų profesijų sąraše Lietuvoje ir ES.
• Nei rangovai nei VP konkursų organizatoriai visiškai savireguliacijai nepritaria.
• Visos pusės sutaria, kad esama sistema turi nemažai teigiamų požymių.
• Išvada aiški – reglamentavimo reikia, jį laikas tobulinti!

Profesinė kvalifikacija:
1. Jaunesnysis Statybos inžinierius,
2. Statybos inžinierius,
3. Vyriausiasis statybos inžinierius.

* LSIS – patikimas, laiko patikrintas partneris, LSIS telkia organizacijas bendradarbiavimui – pasirašė memorandumą ir jungtinės veiklos sutartį su 6 organizacijomis.
* Daug metų vykdo statybos inžinierių profesinių žinių vertinimą, kvalifikacijos tobulinimą.
* Sukūrė ir tobulina tvarką, taisykles ir administracinę struktūrą nustatančius
dokumentus.
* Savo nariams ir darbuotojams taiko etikos normas.
* LSIS atsinaujino ir pasirengusi savireguliacijai.

Konferencija vyko nuotoliniu būdu ir buvo transliuojama “Youtube”, todėl LSIS atstovo Roberto Enciaus pranešimą galite peržiūrėti šioje nuorodoje