Pasitarime statybos verslo atstovai ir statybos inžinierių atstovai apsikeitė informacija su Aplinkos ministerijos atstovais, kas šiandien yra svarbiausia ir kokie turėtų būti daromi neatidėliotini statybos sektoriaus reglamentavimo pakeitimai.

Pagrindinė tema – kylančios medžiagų kainos ir dėl to gresiantys realūs pavojai projektų užbaigimui. LSIS prezidentas Saulius Bekampis išsakė savo nuomonę, kad pirkimams turėtų nustatytas minimalus valandinis statybos inžinieriaus atlyginimas.  Jis turėtų būti kartą ar du kartus per metus indeksuojamas,  panašiai kaip yra galiojanti praktika Švedijoje, kur inžinieriaus atlyginimas indeksuojamas kas ketvirtį. Statybos rangos ir projektavimo sutartyse turėtų būti numatyta kainų indeksavimo galimybė rekomendacijose nurodant kokiomis sąlygomis ir kada tai turi būti daroma.

Kitos svarbios temos buvo organinių medžiagų naudojimo statyboje didinimas, gaisrinių reikalavimų projektavime ir statyboje įgyvendinimas,  statybos verslo skaidrinimas (verslo liudijimų taikymo pakeitimai), kvalifikacijų ir kompetencijų sistemos greitesnis įgyvendinimas.

Ar ministerija, statybos verslas ir inžinieriai išgirdo ir suprato vieni kitus, matysime netrukus. Gera žinia ta, kad jau suplanuoti ir tolimesni susitikimai bei bendradarbiavimas.