Statybų sektoriui atstovaujančios asociacijos pateikė siūlymus naujajai Vyriausybei.

Bendrą pasiūlymų paketą teikė Lietuvos statybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidento Daliaus Gedvilo teigimu, norint pasiekti statybų sektoriaus pažangos, proveržio renovacijoje ir įgyvendinti Europos Komisijos iškeltus tikslus, statybų sektoriui reikalingi „toliaregiški valdžios sprendimai ir investicijos ne tik į infrastruktūros projektus, bet ir į technologinį statybų pramonės perginklavimą, skaitmenizavimą“.

Asociacijos siūlo numatyti lengvatinį 5 proc. PVM statybos darbams (be medžiagų) tose srityse, kur „šešėlis“ yra didžiausias, t. y. fizinių asmenų dažniausiai užsakomiems statybos darbams.

„Taikant PVM lengvatą, galima legaliai veikiančių rangovų kainas padaryti labiau konkurencingas. Tuo pačiu skatinti privačius užsakovus naudotis legaliai veikiančių ir garantijas suteikiančių rangovų paslaugomis, o ne šiek tiek pigesnes paslaugas siūlančiais, bet nelegaliai dirbančiais asmenimis“, – sako D. Gedvilas.

Siūloma sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose, parengti standartizuotas pirkimo sutartis.

„Šiuo metu daug perkančiųjų organizacijų netaiko ekonominio naudingumo metodo, kadangi trūksta žinių. Trūkstant aiškumo, atsiranda klaidų rizika bei piktnaudžiavimo galimybė. Labai dažnai perkančiųjų organizacijų parengtos sutartys numato vykdytojams nesąžiningas sąlygas, nėra subalansuotos teisių ir pareigų atžvilgiu. Subalansuota sutartis yra viena iš stabilių santykių garantų“, – teigia D. Gedvilas.

Taip pat siūloma viešuosiuose pirkimuose mažiausios kainos metodą taikyti ne daugiau kaip 50 proc. visų pirkimų, o taikant ekonominio naudingumo metodą – kainos lyginamasis svoris turi būti ne daugiau kaip 50 proc.

„Statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones rizikuoti apsiimant darbus už neadekvačiai numažintą kainą. Nesugebėdamos įvykdyti finansiškai nepagrįstų įsipareigojimų, įmonės bankrutuoja, palikdamos neužbaigtas vykdyti sutartis“, – sako D. Gedvilas.

„Tariami sutaupymai perkant už mažiausią kainą vėliau išleidžiami stabdant, konservuojant ir saugant neužbaigtas statybas, prarandant darbų kokybės garantijas bei iš naujo atliekant viešųjų pirkimų procedūras“, – priduria jis.

Asociacijos taip pat siūlo, kad statybvietėse turi dirbti darbuotojai su įvertintomis kompetencijomis ir statybininko (STATREG) kortele.

Statybos inžinieriaus kortelė

„Privalomos statybininko (STATREG) kortelės įvedimas Lietuvoje padėtų spręsti didžiausias statybų sektoriaus problemas: žymiai sumažintų „šešėlį“ ir nelegalaus darbo mastą, užtikrintų aukštesnę darbų kokybę ir tikslesnę darbo laiko apskaitą, supaprastintų valstybinę priežiūrą ir dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, taip pat sumažintų ir nelaimingų atsitikimų statybose skaičių“, – sako D. Gedvilas.

Jo teigimu, įvedus privalomąją statybininko kortelę, būtų užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių legalus darbas Lietuvoje.

Taip pat siūloma numatyti privalomą projektavimo įmonių atestavimą.

„Statybos dalyvių, kurie dirba su ypatingais statiniais, atestavimo reikalavimai nėra vienodi. Ypatingų statinių statybos rangovai, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovai yra atestuojami, o projektavimo įmonės nėra atestuojamos“, – nurodo D. Gedvilas.

Siūloma parengti ir laikytis ilgalaikių 3 metų investicijų planų į strateginės svarbos elektros ir susisiekimo infrastruktūrą.

„Investicijos į elektros ir kelių infrastruktūrą turi būti pakankamos ir tolygios. Tai padėtų rangovinėms vietos įmonėms išlaikyti kompetencijas, pajėgumus, atnaujinti techniką, laiku ir kokybiškai įvykdyti projektus“, – sako Statybininkų asociacijos prezidentas.

Taip pat siūloma parengti Nacionalinį elektros infrastruktūros atnaujinimo planą, kuris atitiktų Nacionalinėje energetikos strategijoje keliamus tikslus.

„Skirstomasis elektros tinklas yra pasenęs ir neparuoštas sparčiai besikeičiančiai energetikos rinkai: dėl naujų galių ir apkrovos poreikių nėra galimybės prijungti visų elektrą gaminančių vartotojų, nuosekliai ir kryptingai plėtoti elektromobilių pakrovimo stotelių bei kaupiklių tinklą. Elektros skirstymo tinklo operatorius ESO savo strategijoje tai įvardija kaip pagrindinę riziką ir grėsmę elektros tiekimo patikimumui“, – teigia D. Gedvilas.

Taip pat siūloma, kad daugiabučių namų statybos projektuose statinio pripažinimas tinkamu naudoti gali būti leidžiamas tik atlikus pilną visų butų apdailą, o individualią statybos veiklą su verslo liudijimu leisti vykdyti tik apdailos darbams ir nesudėtingų statinių statybai.

Nuorodos spaudoje: LRT  Delfi