Artėja statybos inžinierių bendruomenei labai svarbūs statybos įstatymo pakeitimai, pasidalinkite su kolegomis. „Palaikome ministerijos siekį daugiau įtraukti visuomenę į statinių projektavimo ir statybos procesą.

Gerai, kad ministerija, suprasdama statybos inžinierių kvalifikacijos svarbą statybos proceso kokybei, planuoja didinti kvalifikacijos tobulinimo valandų kiekį. Teigiamai vertiname numatomus statybos užbaigimo proceso pokyčius, neypatingųjų statinių užbaigimo deklaravimą perkeliant ekspertų kompetencijai.“

Kita vertus, sąjunga turi ir daugiau pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti dar aukštesnę kokybę statybos sektoriuje. „Visų pirma Statybos įstatyme turėtų būti aiškiau apibrėžta statybos inžinieriaus sąvoka, nurodant, kad tokia profesinė kvalifikacija suteikiama asmenims, atitinkantiems Statybos sektoriaus profesiniame standarte nustatytus reikalavimus. Siekiant didinti statybos inžinierių kvalifikaciją, LR aplinkos ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl statybos įstatyme nustatytų reikalavimų išsilavinimui didinimo asmenims, pageidaujantiems vykdyti tam tikras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas (pvz. statinio projekto vadovams, statinio projekto konstrukcijų dalies vadovams ir kt.). Siekdami didesnio statybos inžinieriaus profesinio pripažinimo ir visuomenės pasitikėjimo juo, manome, kad tikslinga įstatymu statybos inžinierius įpareigoti laikytis profesinės etikos, nustatant papildomas kvalifikacijos atestato sustabdymo ar panaikinimo galimybes, kai asmuo pažeidžia Europos Statybos inžinieriaus profesinio Etikos kodekso nuostatas ar jų nesilaiko (panašiai kaip tai nustatyta architektams).“

„Pagal turimą informaciją paskutiniu metu statybos sektoriuje beveik 50 proc. visų teisminių ginčų kyla dėl blogų projektinių sprendimų. Nėra logiška, kad statybos veiklos etapo, kurio metu priimami vystytojams, užsakovams, kitiems statybos dalyviams, vartotojams ir visuomenei svarbūs sprendimai, vykdytojai (juridiniai asmenys) nėra atestuojami. Tačiau rangovai, vykdantys statybos darbus, pagal neatestuotų projektavimo įmonių priimtus sprendimus, yra atestuojami. Tokia tvarka neužtikrina kokybės.“

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/planuojami-pasikeitimai-statybos-sektoriuje-i-statybos-procesus-isitraukti-visuomenei-bus-lengviau.d?id=81567207

Jūsų el. paštas nebus matomas viešai. Privalomi laukai pažymėti *

*