Naujienos

Pastatų energinio naudingumo projektavimo MOKYMAI

   
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Kviečiame į mokymus
statybos inžinierius ir architektus

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

Statybos inžinieriai vienijasi

Siekdamos bendro tikslo – profesionaliai atstovauti statybos inžinierių poreikius ir interesus, vystyti jų savivaldą, visuomeninių organizacijų vaidmenį apibrėžiant, suteikiant, vertinant ir pripažįstant statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją – septynios organizacijos 2018 m. kovo mėn. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

2018 METAI – EUROPOS STATYBOS INŽINIERIŲ METAI

ECCE (Europos Statybos Inžinierių Taryba) 2018 metus paskelbė Europos Statybos Inžinierių metais, 2018EYCE (2018 European Year of Civil Engineering). 2018EYCE atidarymas įvyko Kipre, 2017m. gruodžio 2d. Kipro Statybos Inžinierių Asociacijos 25-ios Generalinės asamblėjos metu bei pažymint jų Asociacijos 25-metį. 2018EYCE uždarymas įvyks Londone 2018m. spalio 22-26 dienomis atžymint Anglijos Statybos Inžinierių Instituto ICE (Institution of Civil Engineers) 200 metų jubiliejų, atžymint Pasaulio Inžinerinių Organizacijų Federacijos WFEO (World Federation of Engineering Organizations) 50-metį, atžymint trimetį susitarimą tarp Amerikos Statybos Inžinierių Sąjungos ASCE (American Society of Civil Engineers)ir Kanados Inžinierių Sąjungos CSCE (Canadian Society of Civil Engineers), bei atžymint 68-jį ECCE suvažiavimą.

Kursų bei egzaminų kainos

  1. Profesinių žinių tobulinimo kursai – 200 EUR;
  2. Profesinių žinių kursai ir profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams ir techninės priežiūros vadovams – 240 EUR;
  3. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams - 81 EUR;
  4. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas techninės priežiūros vadovams - 95 EUR;
  5. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas statybos vadovams ir techninės priežiūros vadovams - 95 EUR;
  6. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas projekto vadovams - 110-260 EUR;
  7. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas projekto dalies vadovams – 110EUR;
  8. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas atestato papildymui kultūros paveldo objektais - 90 EUR.

Šios kainos galioja ir specialiųjų statybos darbų specialistų atestacijai.
 

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"